FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 5

Herrens ark orsakar förödelse hos filisteerna

1 Filisteerna tog Guds ark och förde den från Ebenezer till Ashdod. 2 De förde in Guds ark i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon. 3 När folket i Ashdod tidigt nästa dag kom dit, fann de att Dagon låg framstupa på marken framför Herrens ark. Så de tog Dagon och placerade honom åter på hans plats. 4 När de kom dit tidigt nästa morgon såg de återigen Dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud och bägge händerna låg avbrutna på tröskeln. Bara kroppen var bevarad. 5 Det är därför man i Ashdod än i dag inte trampar på Dagons tröskel, varken Dagons präster eller någon annan som går in i Dagons tempel.

6 Herrens hand låg tungt över folket i Ashdod och områdena omkring. Han sände förödelse bland dem och slog dem med tumörer. 7 När Ashdods män såg vad som hände sa de: ”Israels Guds ark får inte stanna hos oss, för hans hand ligger tungt på oss och vår gud Dagon.” 8 De kallade samman alla filisteernas furstar och sa: ”Vad ska vi göra med Israels Guds ark?” De svarade: ”Flytta den till Gat.” Så de flyttade Israels Guds ark dit. 9 Men när de hade flyttat den dit drabbade Herrens hand staden och orsakade panik. Han slog stadens män, både små och stora, med tumörer.

10 Då sände de Guds ark till Ekron. Men så fort Guds ark kom till Ekron skrek männen där: ”De har skickat hit Israels Guds ark för att döda oss och vårt folk!” 11 De kallade samman alla filisteernas furstar och sa: ”Sänd tillbaka Israels Guds ark till sin plats igen, så att den inte dödar oss och vårt folk!” Dödspanik hade nämligen kommit över hela staden. Guds hand låg mycket tungt över den. 12 De män som inte dog blev slagna av tumörer. Och ropet från staden steg mot himlen.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt