FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 29

Filisteerna avvisar David

1 Filisteerna samlade nu alla sina arméer i Afek. Israeliterna hade slagit läger vid källan i Jisreel. 2 Filisteernas furstar marscherade fram med avdelningar på hundra man och tusen man. David och hans män marscherade fram sist tillsammans med Akish. 3 Filisteernas furstar sa: ”Vad gör hebreerna här?” Akish svarade dem: ”Det här är David, tjänare till Israels kung Saul. Han har varit hos mig i över ett år utan att jag funnit något att anmärka på hos honom från den dag han gick över till mig.” 4 Då blev filisteernas furstar arga på honom och sa till Akish: ”Sänd iväg den där mannen till den plats du tilldelat honom! Han får inte gå ut i strid med oss, han kan ju bli vår fiende under striden! Hur kan han bättre sonas med sin herre än genom dessa mäns huvuden? 5 Är detta inte David? Honom som de sjöng om vid dansen: ”Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen?”

6 Då kallade Akish till sig David och sa: ”Så sant Herren lever, du är hedervärd och jag uppskattar att du går in och ut hos mig i lägret, för jag har inte funnit något ont hos dig från den dag du kom till mig. Men furstarna godtar inte dig. 7 Så återvänd nu och gå lugnt och stilla iväg, så att du inte upprör filisteernas furstar.” 8 David frågade: ”Men vad har jag gjort? Vad har du funnit hos din tjänare från den dag jag kom i din tjänst, eftersom jag inte får gå ut och strida mot dina fiender, min herre och kung?” 9 Akish svarade: ”Jag vet, i mina ögon är du lika god som en Guds ängel. Men filisteernas furstar förbjuder dig att gå ut i strid med oss. 10 Stig därför upp vid gryningen med din herres tjänare som följt dig hit. Så snart ni stigit upp vid gryningsljuset ska ni ge er av.”

11 Så David och hans män steg upp tidigt vid gryningen för att återvända till filisteernas land. Och filisteerna drog upp till Jisreel.

Nästa

Föregående

29. Händelseutvecklingen från 28:1-2 återupptas.

29:4. Sänd iväg den där mannen. Därmed slapp David strida mot Guds utvalda folk som också var hans eget folk.

© Ragnar Blomfelt