FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 27

Tolv häravdelningar

1 Förteckning över Israels söner, deras antal, med familjeöverhuvuden, befälen över tusen och över hundra, och med deras förmän som tjänade kungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar, som avlöste varandra månad efter månad genom hela året. Varje avdelning bestod av 24000 man.

2 Jashobam, Sabdiels son, hade befälet över den första avdelningen, som tjänstgjorde under första månaden. I hans avdelning fanns 24000. 3 Han hörde till Peres söner och var ledare över alla befäl som tjänstgjorde under första månaden.

4 Dodaj från Ahoa hade befälet över den andra månadens avdelning, och Miklot var underbefäl. I hans avdelning fanns 24 000.

5 Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. I hans avdelning fanns 24 000. 6 Denne Benaja var en mäktig man bland de trettio och hade befälet över dem. I avdelningen fanns också sonen Ammisabad.

7 Den fjärde, som tjänstgjorde under fjärde månaden, var Asael, Joabs bror, och efter honom hans son Sebadja. I hans avdelning fanns 24 000.

8 Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden, var befälhavaren Shamhut, jisraiten. I hans avdelning fanns 24 000.

9 Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var Ira, Ickeshs son, från Tekoa. I hans avdelning fanns 24 000.

10 Den sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var Heles från Pelet av Efraims söner. I hans avdelning fanns 24 000.

11 Den åttonde, som tjänstgjorde under åttonde månaden, var Sibbekaj från Husha, som hörde till seraiterna. I hans avdelning fanns 24 000.

12 Den nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var Abieser från Anatot, en benjaminit. I hans avdelning fanns 24 000.

13 Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var Mahraj från Netofa, en serait. I hans avdelning fanns 24 000.

14 Den elfte, som tjänstgjorde under elfte månaden, var Benaja från Piraton av Efraims söner. I hans avdelning fanns 24 000.

15 Den tolfte, som tjänstgjorde under tolfte månaden, var Heldaj från Netofa, av Otniels släkt. I hans avdelning fanns 24 000.

Stamledare

16 Israels stamledare: för rubeniterna Elieser, Sikris son, för simeoniterna Shefatja, Maakas son, 17 för Levi Hashabja, Kemuels son, för Arons släkt Sadok, 18 för Juda Elihu, en av Davids bröder, för Isaskar Omri, Mikaels son, 19 för Sebulon Jishmaja, Obadjas son, för Naftali Jerimot, Asriels son, 20 för Efraims söner Hosea, Asasjas son, för ena hälften av Manasses stam Joel, Pedajas son, 21 för andra hälften av Manasse, den i Gilead, Jiddo, Sakarjas son, för Benjamin Jaasiel, Abners son, 22 för Dan Asarel, Jerohams son. Dessa var Israels stamledare. 23 David räknade inte dem under tjugo år, för Herren hade lovat att göra israeliterna talrika som himlens stjärnor. 24 Joab, Serujas son, började räkningen men slutförde den inte, och vrede drabbade Israel på grund av det. Antalet togs inte upp i kung Davids krönika.

Förvaltare

25 Asmavet, Adiels son, hade ansvar för kungens skatter. Jonatan, Ussias son, för förråden på fälten, i städerna, byarna och fästningstornen. 26 Esri, Kelubs son, för dem som arbetade på fälten med jordbruket. 27 Ramatiten Shimei för vingårdarna, Shifmiten Sabdi för vingårdarnas vinförråd. 28 Gaderiten Baal-Hanan, för olivlundarna och mullbärsfikonträden i Låglandet. Joash för olivoljeförråden. 29 Sharoniten Shitraj för korna som betade i Sharon. Shafat, Adlajs son, för korna i dalarna. 30 Ismaeliten Obil för kamelerna. Meronotiten Jedeja för åsnorna. 31 Hagariten Jasis för småboskapen. Alla dessa var förvaltare för kung Davids ägodelar.

Rådgivare

32 Jonatan, Davids farbror, var rådgivare. Han var skriftlärd och en förståndig man. Jehiel, Hakmonis son, tjänstgjorde hos kungens söner. 33 Ahitofel var kungens rådgivare, och arkiten Hushaj var kungens vän. 34 Ahitofel efterträddes av Jojada, Benajas son, och av Abjatar. Joab var kungens överbefälhavare.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt