FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 19

David krigar mot ammoniterna och arameerna

1 En tid därefter dog Nahash, ammoniternas kung. Han efterträddes av sin son. 2 Då sa David: ”Jag vill visa godhet mot Hanun, Nahashs son, eftersom hans far visade mig godhet.” Så David skickade sändebud för att trösta honom i sorgen efter hans far. När Davids tjänare kom till ammoniternas land för att trösta Hanun, 3 sa ammoniternas furstar till Hanun: ”Tror du det är för att hedra din far som David sänt tröstare till dig? Nej, det är för att samla information och förstöra och spionera i landet som hans tjänare har kommit till dig.” 4 Då grep Hanun Davids tjänare. Han lät raka av dem och klippa av halva deras kläder upp till höften, och sände iväg dem. 5 Några kom och berättade för David om männen. Han sände då några för att möta dem, eftersom männen blivit så grovt förödmjukade. Kungen lät säga: ”Stanna i Jeriko tills skägget växt ut. Kom sedan tillbaka.”

6 Ammoniterna förstod att David nu avskydde dem. Så Hanun och ammoniterna skickade drygt trettio ton silver för att leja vagnar och ryttare från Aram-Naharajim, Aram-Maaka och Soba. 7 De lejde 32000 vagnar samt kungen i Maaka med hans armé. De kom och slog läger framför Medeba. Även ammoniterna kom från sina städer för att kriga. 8 När David hörde det sände han ut Joab med hela armén av mäktiga krigsmän. 9 Ammoniterna marscherade ut och ställde upp sig till strid vid stadsporten, medan kungarna som kommit dit gick i ställning för sig själva på öppna fältet.

10 Joab såg att fiender fanns både framför och bakom honom. Han valde då ut Israels bästa krigare och ställde upp dem mot arameerna. 11 Resten av armén överlät han till sin bror Abishaj, som ställde upp dem mot ammoniterna. 12 Han sa: ”Om arameerna blir för starka för mig ska du bistå mig, och blir ammoniterna för starka för dig bistår jag dig. 13 Var starka! Ja, vi ska visa oss starka för vårt folk och för vår Guds städer. Herren ska göra vad han finner bäst.” 14 Joab och hans män avancerade för strid mot arameerna, som flydde för honom. 15 När ammoniterna såg att arameerna flydde, flydde också de för hans bror Abishaj och gick in i staden. Och Joab återvände till Jerusalem.

16 Arameerna såg att de hade besegrats av Israel, så de sände bud efter arameerna som befann sig på andra sidan Eufrat. De ryckte ut anförda av Shofak, Hadadezers överbefälhavare. 17 David fick veta det och samlade hela Israel och gick över Jordanfloden. Han avancerade mot arameerna och gick i ställning mot dem. Och när David ställde upp sig i slagordning mot dem gick de till angrepp mot honom. 18 Men arameerna flydde för Israel. David dödade av arameerna manskapet på 7000 vagnar och 40000 fotsoldater. Han dödade också deras överbefälhavare Shofak. 19 Hadadezers tjänare insåg att de hade blivit besegrade av israeliterna. Då slöt de fred med David och underkastade sig honom. Därefter ville inte arameerna hjälpa ammoniterna mer.

Nästa

Föregående

19. 2 Sam 10.

© Ragnar Blomfelt