SEFANJA

1 2 3

KAPITEL 1

1 Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i de dagar då Josia, Amons son, var kung i Juda.

Herrens stora vredesdag

2 Jag ska helt svepa bort allt

från jordens yta, säger Herren.

3 Jag ska svepa bort människor och djur,

himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna med de onda.

Jag ska avlägsna mänskligheten

från jordens yta, säger Herren.

4 Jag ska lyfta handen mot Juda

och mot alla boende i Jerusalem.

Jag ska avlägsna från denna plats

återstoden av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5 dem som på taken tillber himlens här,

dem som tillber och svär vid Jahve

men också svär vid Malkam,

6 dem som vänt Herren ryggen

och varken sökt Herren

eller frågat efter honom.

7 Var tysta inför Herren Jahve,

för Herrens dag är nära.

Herren har förberett ett slaktoffer,

och avskilt de inbjudna.

8 På dagen för Herrens slaktoffer

ska jag straffa furstar och kungasöner

och alla som klär sig i utländsk dress.

9 På den dagen ska jag straffa

alla som hoppar över tröskeln

och fyller sin herres hus

med våld och svek.

10 Den dagen, säger Herren,

ska skrik höras från Fiskporten,

jämmer från Nya staden

och ett mäktigt dån från höjderna.

11 Jämra er,

ni boende i handelskvarteret,

för alla köpmän är borta,

alla som väger upp silver är väck.

12 På den tiden ska jag genomsöka 

Jerusalem med lyktor,

och straffa de män som sitter där 

dästa av vin och tänker:

”Herren gör ingenting,

varken gott eller ont.”

13 Deras ägodelar ska plundras,

deras hus ödeläggas.

De ska bygga hus

utan att få bo i dem,

och plantera vingårdar

utan att få dricka vinet.

14 Herrens stora dag är nära,

den närmar sig snabbt.

Lyssna! Det är Herrens dag!

Från hjälten hörs bittra rop.

15 Den dagen är en vredens dag,

en dag av ångest och nöd,

en dag av ödeläggelse och förödelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dis,

16 en dag med hornstöt och stridsrop

mot befästa städer och höga torn.

17 Jag ska sända sådan nöd 

över mänskligheten

att de vacklar omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska tömmas ut som smuts

och deras inälvor som dynga.

18 Silver och guld kan ej rädda dem

på Herrens vredesdag.

Av elden från hans lidelse

ska hela jorden förtäras.

Fullständigt och snabbt

ska han göra slut på alla jordens invånare.

Nästa

1:1. Sefanja verkade omkring 640-609 f. Kr. och var samtida med Jeremia och Habackuk. Josia. 2 Kung 22-23.

1:5. Malkam. (Även Milkom, 1 Kung 11:5.) Ammonitisk gud.

1:9. hoppar över tröskeln. Hednisk vidskepelse (jfr 1 Sam 5:5).

© Ragnar Blomfelt