SAKARJA

KAPITEL 8

Framtida välsignelser

1 Ord från härskarornas Herre: 2 Så säger härskarornas Herre: Jag ivrar starkt för Sion, jag ivrar med stor vrede för henne. 3 Så säger Herren: Jag återvänder till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas ”den trofasta staden”, och berget till härskarornas Herre ska kallas ”det heliga berget”. 4 Så säger härskarornas Herre: Det ska åter sitta äldre män och kvinnor på torgen i Jerusalem, alla med käpp i handen på grund av sin ålder. 5 Stadens gator ska fyllas av lekande pojkar och flickor. 6 Så säger härskarornas Herre: Det kan verka omöjligt för återstoden av detta folk i de dagarna, men är det omöjligt också för mig? säger härskarornas Herre. 7 Så säger härskarornas Herre: Lyssna! Jag frälser mitt folk från landet där solen går upp och från landet där solen går ner. 8 Jag för dem till Jerusalem för att bo där. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud, i trofasthet och rättfärdighet.

9 Så säger härskarornas Herre: Var starka, ni som i dessa dagar hör orden från profeternas mun, de som talade den dagen  då grunden lades till huset för härskarornas Herre, då templet skulle byggas. 10 Före den tiden fick varken människor eller djur tillbaka något för sin strävan. Ingen vandrare gick säker för fienden, och jag släppte människorna lösa mot varandra. 11 Men nu ska jag inte vara som förr i tiden mot återstoden av detta folk, säger härskarornas Herre. 12 För de ska så i fred och harmoni. Vinstocken ska ge sin frukt, marken sin skörd och himlen sin dagg. Jag ska göra så att återstoden av detta folk får ärva allt detta. 13 Liksom ni varit en förbannelse bland folken, Judas och Israels hus, så ska ni bli till en välsignelse när jag frälser er. Så var inte rädda, var starka!

14 Så säger härskarornas Herre: Liksom jag beslöt att sända ofärd över er när era fäder väckte min vrede, säger härskarornas Herre, och jag då inte hävde mitt beslut, 15 så har jag i dessa dagar åter beslutat att göra väl mot Jerusalem och Judas hus. Var inte rädda! 16 Detta är vad ni ska göra: Tala sanning med varandra. Fäll sanna och sunda domar i era portar. 17 Tänk inte ut djävulskap mot din nästa och älska inte falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren.

18 Ord från härskarornas Herre kom till mig: 19 Så säger härskarornas Herre: Fastan i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden ska för Judas hus bli till fröjd och jubel, till glada högtider. Älska sanning och fred!

20 Så säger härskarornas Herre: Folk ska åter komma, invånare från många städer. 21 De boende i en stad ska gå till en annan och säga: ”Låt oss genast gå och be om välvilja från Herren, och söka härskarornas Herre. Jag ska också gå.” 22 Ja, många länder och mäktiga folk ska komma och söka härskarornas Herre i Jerusalem och be om välvilja från Herren. 23 Så säger härskarornas Herre: I de dagarna ska tio män av alla språk och folk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt