KAPITEL 3

Fjärde synen

1 Sedan visade han mig översteprästen Josua, som stod inför Herrens utsände, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Herren sa till Satan: ”Herren straffar dig, Satan! Herren, som utvalt Jerusalem, straffar dig! Är inte denne en brand ryckt ur elden?”

3 Josua var klädd i skitiga kläder där han stod inför den utsände, 4 som sa till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de skitiga kläderna!” Sedan sa han till Josua: ”Se, jag har tagit din skuld ifrån dig och ska klä dig i högtidsdräkt.” 5 Då sa jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Så de satte en ren turban på hans huvud och klädde honom, medan Herrens utsände stod där.

6 Och detta är vad Herrens utsände försäkrade Josua: 7 ”Så säger härskarornas Herre:

Om du vandrar på mina vägar

och utför min tjänst,

ska du få råda över mitt hus

och vaka över mina förgårdar.

Jag ska låta dig vandra

bland dem som står här.

Löftet om Telningen

8 Hör, överstepräst Josua, du och dina medbröder som sitter framför dig, dessa män utgör ett tecken.

För lyssna! Jag ska låta min tjänare

Telningen komma.

9 Se på den sten 

som jag lagt framför Josua!

Över denna enda sten är sju ögon,

och på den ska jag gravera in

en inskrift, säger härskarornas Herre.

Jag ska utplåna detta lands skuld 

på en enda dag.

10 Den dagen, säger härskarornas Herre,

ska ni alla bjuda varandra att sitta

under vinstock och fikonträd.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt