SAKARJA

KAPITEL 2

Tredje synen 

1 Jag lyfte blicken och såg en man med ett mätsnöre i handen. 2 Då frågade jag: ”Vart går du?” Han svarade: ”Till Jerusalem, för att mäta och se hur bred och lång staden är.” 3 Och se, ängeln som talade med mig gick iväg, och en annan ängel mötte honom. 4 Han sa till denne: ”Skynda och säg till den unge mannen: Jerusalem ska vara en öppen plats på grund av alla människor och djur som finns där.” 5 Herren säger: ”Jag själv ska vara en eldsmur omkring staden, och jag ska vara härligheten därinne.”

Gud kallar på de bortförda

6 Skynda på! Fly från landet i norr! säger Herren, för jag har skingrat er som himlens fyra vindar, säger Herren. 7 Skynda, Sion! Rädda dig, du som bor hos dottern Babel. 8 För så säger härskarornas Herre, som efter sin ära sänt mig till folken som plundrat er: ”Den som rör vid er, rör vid min ögonsten. 9 Se, jag svingar min hand över dem, och de ska plundras av sina slavar.” Ni ska då förstå att härskarornas Herre har sänt mig. 10 Jubla och gläd dig, dotter Sion! För se, jag kommer för att bo i dig, säger Herren. 11 Många folkslag ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag ska bo i dig, och du ska förstå att härskarornas Herre har sänt mig till dig. 12 Herren ska ha Juda som sin egendom i det heliga landet. Han ska åter utvälja Jerusalem.

13 Allt levande, var stilla inför Herren, för han träder fram ur sin heliga boning.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt