KAPITEL 10

Guds omsorg om sitt folk

1 Be Herren om regn

i vårregnets tid.

Herren skapar ovädersmoln,

skänker åt alla regnskurar

och gröda på marken.

2 Husgudarna förmedlar ondska.

Spåmännen ser bedrägeri

och berättar falska drömmar.

Deras tröst är tomhet.

Därför irrar folket omkring

som en fårhjord.

De lider nöd,

för de har ingen herde.

3 Min vrede brinner mot herdarna

och jag ska straffa ledarna.

För härskarornas Herre 

har omsorg om sin hjord, Judas hus,

och gör den till sin majestätiska stridshäst.

4 Från honom kommer hörnstenen,

från honom fästet,

från honom stridsbågen,

från honom varje härskare.

5 De ska likna krigsmän

som trampar ner sina fiender

i gatans sörja.

De ska föra krig eftersom

Herren är med dem.

Hästarnas ryttare ska förödmjukas.

6 Jag ska stärka Judas hus

och frälsa Josefs hus.

Jag ska föra dem tillbaka,

för jag är barmhärtig mot dem.

De ska vara som om jag aldrig

förkastat dem,

för jag är Jahve deras Gud,

jag ska bönhöra dem.

7 Efraim ska bli som en krigsman.

Deras hjärtan ska glädjas

som av vin.

Deras söner ska se det

och bli glada,

deras hjärtan ska jubla i Herren.

8 Jag ska vissla på dem

och samla dem,

för jag har friköpt dem.

De ska bli lika talrika som förr.

9 Jag ska så dem bland folken

och de ska minnas mig i fjärran land.

De ska överleva 

och återvända med sina söner.

10 Jag ska föra dem tillbaka från Egypten

och samla dem från Assur.

Jag ska leda dem 

till Gilead och Libanon,

men inte ens där ska de rymmas.

11 Han ska dra fram genom upprört hav

och slå ner havets vågor.

Nilens alla djup ska torka ut.

Assurs högmod ska brytas ner.

Egyptens spira ska fråntas.

12 Jag ska göra dem starka i Jahve,

de ska vandra i hans namn, säger Jahve.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt