RUT

KAPITEL 4

Boas tar Rut till hustru

1 Boas gick upp till stadsporten och satte sig där. Då kom den återlösare förbi som Boas omnämnt. Boas sa: ”Kom och sätt dig här, min vän.” Så han gick dit och satte sig. 2 Boas hämtade sedan tio män av stadens äldste och sa: ”Sätt er här.” Så de satte sig. 3 Därefter sa han till återlösaren: ”Noomi, som återkom från Moab, vill sälja den åkermark som tillhörde vår broder Elimelek. 4 Så jag tänkte informera dig om detta, och säga: Köp marken i närvaro av dem som sitter här och inför mitt folks äldste. Vill du lösa in den, gör så. Om inte, låt mig få veta. För bara du har inlösningsrätt, och jag står på tur efter dig.” Han svarade: ”Jag löser in den.” 5 Boas sa: ”Den dag du köper marken av Noomi får du även moabitiskan Rut, den dödes hustru, för att resa upp den dödes namn över hans arvslott.” 6 Återlösaren svarade: ”Då kan jag inte lösa in marken, för det skulle äventyra min egen arvslott. Ta du min inlösningsrätt, jag måste avstå.”

7 Förr i tiden var det sed i Israel vid inlösning och ägarbyte, att en man när ett avtal skulle stadfästas tog av sig sin sandal och gav åt sin motpart. Detta gällde som bekräftelse i Israel. 8 Så återlösaren tog av sig sandalen och sa till Boas: ”Köp det du!”. 9 Då sa Boas till de äldste och till allt folket: ”Ni är i dag vittnen till att jag av Noomi köper allt som tillhört Elimelek, Kiljon och Mahlon. 10 Samtidigt förvärvar jag mig moabitiskan Rut, Mahlons hustru, som min hustru. Detta för att resa upp den dödes namn över hans arvslott så att den dödes namn inte utplånas bland hans bröder eller ur porten till hans stad. Ni är i dag vittnen till detta.” 11 Allt folket i stadsporten och de äldste svarade: ”Vi är vittnen. Må Herren låta den kvinna som nu kommer till ditt hem bli som Rakel och Lea, som båda byggde upp Israels hus. Visa dig framgångsrik i Efrata och gör dig ett namn i Betlehem! 12 Må ditt hus bli som Peres hus, honom som Tamar födde åt Juda, genom de barn som Herren ska ge dig med denna unga kvinna.”

Rut blir Davids stammoder

13 Boas tog Rut till sig och hon blev hans hustru. Han gick in till henne och Herren gjorde henne med barn. Hon födde en son. 14 Då sa kvinnorna till Noomi: ”Lovprisad är Herren, som lät dig få en återlösare i dag. Hans namn ska bli känt i Israel! 15 Han ska ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom. Det är ju din svärdotter som fött honom, hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner.” 16 Så tog Noomi barnet i sin famn och blev den som vårdade honom. 17 Grannkvinnorna sa: ”Noomi har fått en son!” De namngav honom, han blev kallad Obed. Han fick sonen Jishaj, som blev far till David.

18 Detta är Peres släkthistoria: Peres fick sonen Hesron, 19 som fick sonen Ram, som fick sonen Amminadab, 20 som fick sonen Nahshon, som fick sonen Salmon, 21 som fick sonen Boas, som fick sonen Obed, 22 som fick sonen Jishaj, som fick sonen David.

Första Samuelsboken

Föregående

4:1. stadsporten. Där legala och sociala ärenden behandlades.

4:5. I enlighet med 5 Mos 25:5-10.

4:13. Moabitiskan Rut omnämns i Matteus släktregister, Matt 1:5. Hon blev därmed en länk i den kedja som till slut ledde fram till barnet Jesus, Messias, Matt 1:16.

4:21. Boas. Han blev farfarsfar till kung David. Boas omnämns i Lukas släktregister, Luk 3:32.

© Ragnar Blomfelt