ROMARBREVET

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

kapitel 15

1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas bördor och inte vara självupptagna. 2 Vi ska alla bry oss om vår nästa, till det goda och uppbyggliga. 3 För Kristus var inte självupptagen, utan som det står skrivet: De smädelser från dem som smädade dig föll över mig. 4 För allt som förut skrevs blev skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger ska hålla fast vid vårt hopp. 5 Och må uthållighetens och tröstens Gud låta er leva i samförstånd med varandra efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni enigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

Glädje och lovprisning

7 Acceptera därför varandra, så som Kristus har accepterat er till Guds ära. 8 Jag menar: Kristus blev judarnas tjänare för Guds sannings skull, för att löftena till fäderna skulle bekräftas 9 och för att hednafolken skulle få prisa Gud för hans nåd. Som det står skrivet: Därför vill jag prisa dig bland hednafolken och lovsjunga ditt namn. 10 Vidare heter det: Gläd er, ni hednafolk, tillsammans med hans folk. 11 Och på ett annat ställe: Lova Herren, alla hednafolk, lovsjung honom, alla folk. 12 Och igen säger Jesaja: Jishajs rotskott ska komma. Han reser sig för att härska över hednafolken. På honom ska folken hoppas. 13 Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Paulus – hednafolkens apostel

14 Mina bröder, när det gäller er är jag personligen övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och all kunskap, och förmår vägleda varandra. 15 Men jag har skrivit ganska uppriktigt till er i vissa avseenden för att påminna er om detta: på grund av den nåd jag fått av Gud 16 ska jag vara Kristi Jesu tjänare bland hednafolken i prästtjänst för Guds evangelium. Så ska hednafolken bli ett välbehagligt offer, helgat genom den helige Ande.

17 Därför är det i Kristus Jesus jag har min stolthet i det jag uträttar för Gud. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hednafolken ska komma till lydnad, genom ord och handling, 19 i kraften av tecken och under, i Guds Andes kraft. Det är så jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien fullbordat Kristi evangelium. 20 Jag har varit angelägen om att förkunna evangeliet där Kristi namn varit okänt, för att undvika bygga på någon annans grund. 21 Utan som det står skrivet: De som aldrig har fått budskapet om honom ska se, och de som aldrig har hört ska förstå.

Paulus planerade besök

22 Det är orsaken till varför jag så ofta har blivit förhindrad att komma till er. 23 Men nu då inget längre håller mig kvar i dessa trakter och då jag i flera år längtat efter att besöka er, 24 så vill jag göra det när jag far till Spanien. Jag hoppas få träffa er under min resa och få hjälp av er för min fortsatta färd, efter att jag först fått en stunds samvaro med er.

25 Men nu far jag till Jerusalem för att hjälpa de heliga. 26 Makedonien och Achaia har nämligen beslutat att göra en insamling för de fattiga bland de heliga i Jerusalem. 27 Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. För om hednafolken har fått del av deras andliga välsignelser, så är de i sin tur skyldiga att tjäna dem med det materiella. 28 När jag fullgjort detta och tryggt och säkert överlämnat denna gåva till dem, så tänker jag fara till Spanien och besöka er på vägen. 29 Och jag vet att när jag kommer till er så har jag med mig Kristi välsignelse i hela dess fullhet.

30 Bröder, jag uppmanar er vid vår Herre Jesus Kristus och vid Andens kärlek, att kämpa med mig i era böner till Gud för mig. 31 Be att jag undkommer dem i Judeen som vägrar tro, och att det understöd jag har med mig till Jerusalem blir väl mottaget av de heliga. 32 Om Gud vill kan jag då komma till er med glädje, och få vila ut tillsammans med er. 33 Fredens Gud är med er alla. Amen.

Föregående     Nästa

15:1. Bakgrunden till uppmaningen i denna vers är kapitel 14. bära, att tolerera i kärlek utan att kritisera. de svagas bördor, det är bördor eftersom de inte insett omfattningen av den frihet de har i Kristus. Se kommentar till 14:15.

15:3. Paulus hänvisar till Kristi ställföreträdande lidande som främsta exempel att följa när det gäller osjälviskhet och villighet att bära andras bördor.

15:3. Ps 69:10.

15:4allt som förut skrevsSkrifterna, avser GT. Jfr 2 Tim 3:16, 1 Kor 10:6.

15:7Acceptera därför varandra, se kommentar till 14:1.

15:8löftena till fäderna, patriarkerna Abraham (1 Mos 12:1-3), Isak (1 Mos 26:3-5) och Jakob (1 Mos 28:13-15).

15:8. ”judarnas.” Alternativ översättning: de omskurnas.

15:9. Ps 18:50.

15:10. 5 Mos 32:43.

15:11. Ps 117:1.

15:12. Jishaj var kung Davids far (1 Sam 17:58, Matt 1:6). Jishajs rotskott, Kristus (Messias).

15:12. Jes 11:10.

15:16Kristi Jesu tjänare bland hednafolken, jfr 11:13, Gal 2:7-9.

15:19tecken och under, se Apg 14:8-10, 16:16-18. i Guds Andes kraft, Apg 13:9-11. Illyrien, en romersk provins öster om Adriatiska havet.

15:19. ”Guds Andes.” Andra handskrifter: Andens.

15:21. Jes 52:15.

15:24Spanien, den tiden en del av det romerska riket. Möjligen kom Paulus hit efter fångenskapen i Rom (Apg 28:30-31).

15:25för att hjälpa, se 2 Kor 8-9. de heliga, se kommentar till 1:7.

15:26Makedonien och Achaia, nuvarande Grekland. de fattiga bland de heliga, betyder sannolikt att inte alla kristna i Jerusalem var fattiga. Fattiga kommer alltid att finnas både bland världens folk och Guds folk (Matt 26:11). Därmed ges möjlighet till kärleksfull omsorg och generositet.

15:27deras, de judekristna.

15:31dem i Judeen, judar som förkastade Kristus (Messias).

15:31. ”vägrar tro.” Alternativ översättning: är olydiga.

15:32Om Gud vill kan jag då komma till er, vilket Gud ville, fast som fånge (Apg 28:15-16).

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt