Om revideringen av svenskbibel 2016.

Sju år efter att svenskbibel utkom år 2009 blev det dags för en första lite större revidering av svenskbibel. Dessförinnan har endast enstaka justeringar gjorts vid några få tillfällen.

Svenskbibel 2016 har fått en uppfräschning med ca 1900 justeringar i Nya Testamentet. (I Psalmernas bok blev det drygt 400 justeringar jämfört med beta-versionen.) De allra flesta justeringarna i NT är av stilistisk art. Och den mest typiska förändringen består i att meningar blivit kortare. Texten har blivit mer distinkt och mer tydlig. Allt i enlighet med den allmänna målsättning som projektet haft från början.

Några lite större förändringar har det också blivit. För att nämna tre:

1. Svenskbibel har utrotat spetälskan. Det ordet existerar inte mer i översättningen. Ordet har ersatts av lepra/leprasjuk. Justeringen beror främst på att den medicinska professionen sen flera år rekommenderar att ordet lepra används istället för spetälska. Och eftersom svenskbibel enligt deklarerad målsättning vill vara en översättning i tiden och ”undvika otidsenliga ord och begrepp” så blir det helt naturligt att bruka det ord som numera är det allmänna. Och som extra stöd för denna justering så är ju även det grekiska grundtextordet lepra.

2. Högsta rådet har blivit Sanhedrin, som är det ursprungliga namnet och som också bäst återger grekiskans synedrion (hebr. sanhedrin). Engelska översättningar har antingen council eller Sanhedrin. Justering har skett på de drygt 20 platser i evangelierna och Apg där ordet förekommer.

3. Ordet ”uppväcka/uppväckte” har ersatts av ”resa/reste upp”.  Så har skett på ca 30 ställen. Ordet ”uppväcka” riskerade att onödigt förstärka uppfattningen att döden skulle handla om något som liknar sömn eller komatöst tillstånd. (NT kan förvisso ibland använda ord som ”insomnade” och ”sova” i samband med döden. Men inte heller då är det meningen att det bokstavligt ska förstås som att dö är detsamma som att gå och lägga sig. Se även kommentar till 1 Thess 4:13.)

Förut stod det ofta i NT att Kristus blev ”uppväckt”. Men betydelsen är alltså inte att Kristus sov i graven innan uppståndelsen. Därför är det lämpligare översätta att Gud reste upp Kristus, inte väckte upp honom. Se t.ex. Apg 4:10, 2 Kor 4:14.

Svenskbibel är inte ensam om detta. Engelska översättningar skriver ”raised from the dead” när det handlar om Jesu uppståndelse. Så även t.ex. den nya norska översättningen (”reiste opp fra de døde”).

————

I Matt 10:8 exemplifieras justeringarna enligt punkt 1 och 3. Där är det nu översatt: ”Bota sjuka, res de döda, gör leprasjuka rena …