PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 105

1 Tacka Jahve, anropa hans namn!

Berätta om hans gärningar bland folken.

2 Sjung och spela till honom!

Tala om alla hans mirakler.

3 Var stolta i hans heliga namn!

Gläds i hjärtat, ni som söker Jahve.

4 Sök Herren och hans styrka,

sök alltid hans ansikte.

5 Kom ihåg hans mirakler, hans tecken,

och de domar han uttalat,

6 ni Abrahams ättlingar, hans tjänare,

ni Jakob söner, hans utvalda.

7 Han är Jahve vår Gud.

Hans domar drabbar hela jorden.

8 Han glömmer aldrig sitt förbund,

det ord han befallt för tusen släktled,

9 förbundet han slöt med Abraham,

hans ed till Isak.

10 Han stadfäste det som lag åt Jakob,

som ett evigt förbund åt Israel:

11 ”Jag ger dig landet Kanaan

till arv och egendom.”

12 De var mycket få,

och de var främlingar i Kanaan.

13 Och de vandrade från land till land,

från ett rike till ett annat folk.

14 Men han tillät ingen förtrycka dem.

Han förmanade kungar för deras skull:

15 ”Rör inte mina smorda,

gör inget ont mot mina profeter!”

16 Han kallade på svält över landet,

han bröt av deras tillgång på bröd.

17 Han sände en man före dem,

Josef som blev såld till slav.

18 Bojor plågade hans fötter,

järn lade man om halsen,

19 tills hans förutsägelse uppfylldes.

Herrens ord bevisade hans renhet.

20 Kungen sände bud och friade honom,

folkens härskare lösgjorde honom.

21 Han lät Josef förestå sitt hus

och råda över all sin egendom.

22 Han fick makt att fängsla kungens furstar

och förmedla visdom åt de äldste.

23 Sedan kom Israel till Egypten,

Jakob kom att bo i Hams land.

24 Gud gjorde sitt folk mycket fruktsamt,

talrikare än deras fiender.

25 Han vände egyptiernas hjärtan

till hat mot hans folk,

till falskhet mot hans tjänare.

26 Han sände sin tjänare Mose,

och Aron som han utvalt.

27 De utförde hans tecken bland dem,

och mirakler i Hams land.

28 Han sände mörker och det blev mörkt.

De trotsade inte hans befallning.

29 Han förvandlade deras vatten till blod

och dödade deras fiskar.

30 Deras land kryllade av grodor,

ända in i kungars sovgemak.

31 Han talade, och det kom flugor

och myggor över hela deras land.

32 Han gjorde regn till hagel

och sände eldslågor genom deras land.

33 Han slog ner deras vinstockar och fikonträd,

han knäckte träden i hela deras land.

34 Han talade, och det kom vandringsgräshoppor,

oräknelig mängd av gräshoppor.

35 De åt upp all växtlighet i deras land,

likaså frukten på deras mark.

36 Han slog allt förstfött i deras land,

den första frukten av deras styrka.

37 Han ledde dem ut med silver och guld,

och ingen i hans stammar kom på fall.

38 Egypten fröjdades när de drog ut,

för de var slagna av skräck för Israel.

39 Han bredde ut ett skyddande moln,

och en eld till att lysa om natten.

40 Folket begärde mat och han sände vaktlar,

och bröd från himlen mättade dem.

41 Han öppnade klippan och vatten flödade,

som en strid ström i uttorkat land.

42 För han tänkte på sitt heliga löfte

åt sin tjänare Abraham.

43 Han förde ut sitt folk under glädje,

sina utvalda under fröjderop.

44 Han gav dem folkens länder,

och de ärvde frukten av folkens möda.

45 Detta för att de skulle följa hans lagar

och hålla hans undervisning.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen ger en kortare återblick av Israels historia. Så gör även Ps 78 och 106. Medan Ps 105 beskriver Guds kärlekshandlingar mot sitt folk, så beskriver Ps 106 Guds vredeshandlingar mot sitt folk.

V. 1-15 återger en text som även finns i 1 Krön 16:8-22.

105:1-2. Berätta (v. 1) Tala (v. 2), Guds folk i både Gamla- och Nya Testamentet (Matt 28:19-20) uppmanas att missionera med det goda budskapet till folken som saknar kunskap om den ende Guden och hans gärningar. Jfr 96:2-3, 145:11-12.

105:5. domar, se t.ex. 2 Mos 6:6, 7:4, 12:12.

105:7. Hans domar, Guds straffdomar drabbar inte bara Egypten (v. 5), utan hela jorden, se t.ex. Ps 98:9, Jer 25:15-38, Luk 21, Upp 16. hela jorden, Jahve är inte bara en stamgud eller någon lokalt begränsad gud likt de gudar som dyrkades av många dåtida hednafolk.

105:8-9. förbund förbundet, 1 Mos 12:1-3, 1 Mos 15, 1 Mos 17.

105:11. 1 Mos 15:17-21, 17:8, 26:3-4, 28:13-15.

105:14. Han förmanade kungar, 1 Mos 12:17, 20:3, 7.

105:15. mina smorda, kungar, präster och profeter ”smordes” (se kommentar till Matt 1:16). mina profeter, bl.a. Abraham som kallades ”profet” (1 Mos 20:7). Möjligen avser uttrycken just här allt Guds folk, för alla var kallade att ”berätta” och ”tala” (profetera), v. 1-2.

105:16. 1 Mos 41:57, 42:5. Han kallade på svält, allt sådant som en sekulär värld kallar för ”naturkatastrofer” (t.ex. torka som leder till svält) är i verkligheten domar från Gud. Jfr 18:8-16, 147:16-17, 148:8 med kommentarer.

105:17-22. 1 Mos 39-41.

105:23. 1 Mos 46:5-7. Israel, Jakob. Hams land, Egypten.

105:24. 2 Mos 1:7, 12, 20.

105:25. 2 Mos 1:8-22. När ett folk rent allmänt börjar hata ett annat folk, då är det ytterst den Allsmäktige som verkat fram det för att hans vilja ska ske.

105:28-36. Se 2 Mos 7-11. Psalmförfattaren listar åtta av de tio plågor som drabbade Egypten.

105:28. De, syftar på Mose och Aron (v. 26-27). trotsade inte, se t.ex. 2 Mos 7:6.

105:37. silver och guld, 2 Mos 12:35-36.

105:38. 2 Mos 12:33.

105:39. 2 Mos 13:21-22, 14:19-20, 40:36-38.

105:40. 2 Mos 16:4, 13-15, 4 Mos 11:4-35.

105:41. 2 Mos 17:1-7, 4 Mos 20:9-11.

105:42. 2 Mos 2:24, 1 Mos 12:1-3, 1 Mos 15.

105:44. folkens länder, Kanaan, se kommentar till v. 11.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt