PREDIKAREN

KAPITEL 8

1 Vem är som den vise? Vem kan uttolka en sak? Visdom lyser upp en mans ansikte och mildrar hans stränga drag.

2 Du ska lyda kungens befallning, för du gav en ed inför Gud. 3 Ta dig tid hos kungen. Och försvara inte något ont, för han gör vad han vill. 4 Kungens ord har auktoritet. Vem kan ifrågasätta honom? 5 Den som håller hans bud erfar inget ont. Och ett vist hjärta vet när och hur. 6 För varje handling finns en tid och ett sätt, och det fastän en mans ondska tynger honom. 7 Han känner ju inte framtiden, vem kan säga honom vad som ska ske? 8 Ingen man råder över anden så att den hålls kvar, ingen råder över dödens dag. I krig undkommer ingen, ondskan hjälper inte sin man. 9 Allt detta såg jag när jag betraktade allt som sker under solen, i en tid när en man härskar över en annan till dennes olycka.

10 Sedan såg jag de onda begravas. De brukade gå in och ut från den heliga platsen. Men de blev strax bortglömda i staden där de verkade. Även det är intighet.

11 Om domen över den brottsliga gärningen dröjer styrks människorna i sina hjärtan att begå brott. 12 Men även om syndaren begår hundra brott och får leva länge, så vet jag att det går väl för dem som fruktar Gud, dem som fruktar inför honom. 13 Men det går inte väl för den onde. Han förlänger inte sitt liv som skuggan eftersom han inte fruktar Gud.

14 Här är något absurt som sker på jorden: att det finns rättfärdiga som får vad de onda förtjänar, och att det finns onda som får vad de rättfärdiga förtjänar. Jag säger: även det är intighet.

15 Jag prisar glädjen, för det finns inget bättre för en man under solen än att äta, dricka och vara glad. Den glädjen ska följa honom i hans möda de livsdagar som Gud ger honom under solen.

16 När jag beslöt mig för att förstå visdom och betrakta all verksamhet som pågår på jorden – folk sover varken natt eller dag – 17 då insåg jag att allt Guds verk är sådant att en man inte kan begripa vad som pågår under solen. För hur mycket han än anstränger sig och utforskar så begriper han det ändå inte. Även om den vise påstår sig begripa det så förstår han inte.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt