KAPITEL 9

Visdomens inbjudan

1 Visdomen har byggt sig ett hus,

hon har huggit ut sina sju pelare.

2 Hon har slaktat sin boskap,

blandat vinet och dukat bordet.

3 Hon har sänt ut sina tjänarinnor,

hon ropar från stadens översta höjder:

4 ”Kom, du som är naiv!”

Hon säger till den oförståndige:

5 ”Kom och ät av min mat

och drick av vinet jag blandat!

6 Lämna er naivitet så får ni leva.

Vandra förståndets väg.”

7 Den som tillrättavisar en hånare

får ovett tillbaka,

den som förmanar en ond får lida.

8 Förmana inte en hånare,

han kommer att hata dig.

Förmana den vise,

han kommer att älska dig.

9 Ge till den vise, så blir han visare.

Undervisa den rättfärdige, så blir han klokare.

10 Att frukta Herren är visdomens början.

Kunskap om den Helige är förstånd.

11 För genom mig 

ska dina dagar och år mångfaldigas.

12 Är du vis blir din visdom dig till hjälp.

Om du hånar får du ta konsekvenserna.

Dårskapens inbjudan

13 Dårskapen är en högljudd kvinna.

Hon är okunnig och begriper inget.

14 Hon sitter vid husets dörr,

har sitt säte högt uppe i staden.

15 Hon ropar till passerande,

dem som går rakt fram på vägen:

16 ”Kom, du som är naiv!”

Hon säger till den oförståndige:

17 ”Stulet vatten är sött,

bröd som äts i smyg är ljuvligt!”

18 Men han vet inte 

att de avlidnas andar är där.

Hennes gäster hamnar i helvetets djup.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt