ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 8

Visdomen talar

1 Lyssna, visdomen ropar,

förståndet höjer sin röst!

2 Hon står på höjdernas topp,

vid vägen där stigarna möts.

3 Vid portarna in till staden,

vid ingången ropar hon högt:

4 Jag ropar till er män,

min röst går ut till Adams söner.

5 Ni lättrogna, lär er klokhet.

Ni dårar, skaffa ett förståndigt hjärta.

6 Lyssna, för jag talar högt och ädelt,

från mina läppar kommer sanna ord.

7 Ja, min mun talar sanning,

mina läppar avskyr ondska.

8 Alla mina ord är rättfärdiga,

inget är falskt eller perverst.

9 De är alla tydliga för den förståndige

och riktiga för dem som funnit kunskap.

10 Ta emot min fostran istället för silver

och kunskap hellre än rent guld.

11 För visdom är bättre än juveler.

Av allt du åtrår är inget som henne.

12 Jag, visdomen, bor med klokheten,

och har kunskap och gott omdöme.

13 Att frukta Herren är att hata ondska.

Jag hatar högmod, arrogans, 

ont beteende och falsk mun.

14 Råd och insikt tillhör mig.

Jag är förstånd, jag har styrka.

15 Genom mig regerar kungar,

och härskare skipar rättvisa.

16 Genom mig styr furstar och stormän,

alla domare på jorden.

17 Jag älskar dem som älskar mig,

och de som ivrigt söker mig ska finna mig.

18 Hos mig är rikedom och ära,

varaktigt välstånd och rättfärdighet.

19 Min frukt är bättre än finaste guld,

min skörd bättre än utvalt silver.

20 Jag går på rättfärdighetens väg,

mitt på rättvisans stigar,

21 för att ge arvsrikedom

åt dem som älskar mig

och fylla deras förråd.

22 Jag tillhörde Herren

vid begynnelsen av hans väg,

före hans verk i urtiden.

23 Jag insattes av evighet,

innan jorden blev till i begynnelsen.

24 Jag fördes fram innan djupen fanns,

innan källorna flödade av vatten.

25 Jag fördes fram innan bergen grundades,

innan höjderna fanns,

26 innan han skapade jorden och fälten

och världens första stoft.

27 Jag var där när han beredde himlen,

när han välvde en sfär över djupet,

28 när han stadfäste molnen däruppe,

när djupets källor bröt fram med kraft,

29 när han satte en gräns för havet

så att vattnet stannade där han befallt,

när han fastställde jordens grundvalar.

30 Jag var då aktiv vid hans sida.

Jag var hans dagliga glädje,

ständigt överlycklig inför honom,

31 överlycklig av hela hans värld,

glad över Adams söner.

32 Så lyssna nu till mig, mina söner.

Saliga är de som följer mina vägar.

33 Lyssna till förmaning och bli visa,

ignorera den inte.

34 Salig är den som hör på mig,

som dagligen vakar vid mina dörrar

och håller vakt vid mina dörrposter.

35 För den som finner mig finner livet

och möter välvilja hos Herren.

36 Men den som inte finner mig

skadar sin själ.

Alla som hatar mig älskar döden.

Nästa

Föregående

8. Visdomen i detta kapitel har traditionellt ansetts alludera på Jesus Kristus (jfr 1 Kor 1:24, 30, Kol 1:15-16, 2:3). 

© Ragnar Blomfelt