ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 6

Varning

1 Min son, har du gått i borgen för din nästa,

gett ditt handslag åt en främling?

2 Då har du blivit snärjd och fångad 

av dina läppars ord.

3 Min son, gör då så här för att fria dig 

när nu din nästa fått makt över dig:

Gå, var ödmjuk, vädja innerligt till honom!

4 Tillåt ingen sömn för dina ögon

eller någon vila för dina ögonlock.

5 Fria dig som en gasell ur hans grepp,

som en fågel ur jägarens hand.

Myran som föredöme

6 Gå till myran, du latmask!

Betrakta vad den gör och bli vis.

7 Den har varken härskare,

förman eller ledare,

8 likväl skaffar den sin mat om sommaren,

samlar sin föda vid skördetiden.

9 Hur länge ska du ligga, du latmask?

När ska du vakna och resa på dig?

10 Sov och slumra lite till

med armarna i kors,

11 så ska fattigdomen 

komma vandrande över dig

och nöden som en beväpnad man.

En usel människa

12 En usel och ond människa

går omkring och talar bedrägligt,

13 blinkar med ögonen,

signalerar med foten,

gör tecken med fingrarna.

14 Hans falska hjärta planerar ondska 

och alltid sår han ut split.

15 Han drabbas därför plötsligt av olycka,

rätt som det är krossas han utan att få bot.

Sju ting Gud hatar

16 Sex ting hatar Herren,

sju som han avskyr:

17 ögon som är högmodiga, 

tunga som är lögnaktig,

händer som mördar oskyldiga,

18 hjärta som planerar illdåd,

fötter som hastar till ondska,

19 falskt vittne som andas lögn

och den som skapar konflikter

mellan bröder.

Varning för äktenskapsbrott

20 Min son, håll din fars bud

och förkasta inte din mors undervisning.

21 Bind dem alltid vid ditt hjärta,

fäst dem om halsen.

22 När du går ska de leda dig,

när du sover ska de vaka över dig,

när du vaknar ska de tala till dig.

23 Budet är en lykta,

undervisningen ett ljus,

tillrättavisande fostran en väg till livet.

24 De ska hålla dig ifrån den onda kvinnan,

från den främmande kvinnans lena tunga.

25 Låt inte ditt hjärta åtrå hennes skönhet,

låt henne inte fånga dig med sina blickar.

26 För en hora kan fås för en brödbit,

men en gift kvinna jagar din dyrbara själ.

27 Kan en man bära eld i famnen

utan att bränna kläderna?

28 Kan en man gå på glödande kol

utan att sveda fötterna?

29 Så går det för den man

som ligger med sin nästas hustru.

Ingen som rör henne blir ostraffad.

30 Folk föraktar inte en tjuv som stjäl

för att stilla sin hunger.

31 Men grips han får han böta sjufalt

och ge ifrån sig allt i sitt hus.

32 Äktenskapsbrytaren är vettlös.

Han fördärvar sin själ.

33 Han erhåller bara stryk och skam.

Hans vanära blir aldrig utraderad.

34 För svartsjuka gör mannen rasande.

Han skonar inte på hämndens dag.

35 Han godtar ej någon kompensation.

Han bevekas inte av dina stora mutor.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt