ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 4

Älska visdomen

1 Söner, lyssna till er fars förmaning,

ta fasta på den så att ni får förstånd.

2 Jag ger er nyttig lärdom,

överge inte min undervisning.

3 När jag var en späd liten pojke

hos min far, 

min mors ende son,

4 då lärde han mig:

”Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord.

Håll mina bud, så får du leva.

5 Skaffa dig visdom och förstånd!

Glöm inte mina ord,

vik inte av ifrån dem.

6 Lämna inte visdomen,

så ska hon bevara dig.

Älska henne, så ska hon vakta dig.

7 Visdomen är det främsta.

Ge allt du äger för att

skaffa dig visdom och förstånd.

8 Håll henne högt,

så upphöjer hon dig.

Omfamna henne,

så ger hon dig ära.

9 Hon ska sätta en utsökt krans

på ditt huvud

och skänka dig en ärekrona.”

10 Lyssna, min son, ta emot mina ord,

så får du ett långt liv.

11 Jag lär dig visdomens väg

och leder dig på rätta stigar.

12 Du ska gå obehindrat

och springa utan att snava.

13 Håll fast och släpp ej min förmaning.

Ta vara på den, för den är ditt liv.

14 Gå inte in på de ondas stig,

vandra inte på onda mäns väg.

15 Undvik den och gå inte på den!

Vik av från den och gå vidare!

16 De kan inte sova

om de inte gjort något ont.

De blir sömnlösa

om de inte fått någon på fall.

17 De äter ondskans bröd 

och dricker våldets vin.

18 De rättfärdigas stig

är som gryningsljuset,

som skiner allt starkare

tills dagen är full.

19 Men de ondas väg

är som svarta natten,

de begriper ej

vad som får dem på fall.

20 Min son, lyssna på vad jag säger,

uppmärksamma noga mina ord.

21 Släpp dem aldrig med blicken,

bevara dem djupt i ditt hjärta.

22 För de är liv för den som finner dem

och ger hälsa åt hela hans kropp.

23 Framför allt, bevara ditt hjärta,

för det är livets källa.

24 Öppna inte din mun 

till bedrägligt och förvänt prat!

25 Låt dina ögon se rakt fram,

rikta din blick rakt framåt.

26 Gör stigen jämn för din fot,

då blir alla dina vägar säkra.

27 Vik inte av åt höger eller vänster,

gå inte till det som är ont!

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt