ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 31

Lemuels ord

1 Ord och utsaga av kung Lemuel. Hans mor förmanade honom:

2 O, du min son som jag bar, 

mina löftens son!

3 Ödsla inte energi på kvinnor.

Gå inte in på vägar

som leder till kungars fördärv.

4 Det anstår inte kungar, Lemuel,

det anstår inte kungar att dricka vin,

inte härskare att begära starka drycker,

5 för då dricker de

och glömmer lagbuden

och vränger rättvisan för alla utsatta.

6 Ge starka drycker åt den döende

och vin åt bedrövade själar.

7 Låt honom dricka

och glömma sin fattigdom

och sluta tänka på sitt elände.

8 Tala för dem som ej kan tala,

ta dig an alla i livsfara.

9 Tala och döm rättfärdigt,

försvara de svaga och fattiga.

En gudfruktig hustru

10 Vem kan finna en anständig hustru?

Hon är mer värd än juveler.

11 Hennes man litar helhjärtat på henne

och han saknar inget av värde.

12 Hon gör honom gott och aldrig ont,

i alla sina livsdagar.

13 Hon skaffar sig ull och lin

och arbetar med liv och lust.

14 Hon är som köpmannens skepp,

hon hämtar sin mat långväga ifrån.

15 Hon går upp före gryningen

och sätter fram mat åt familjen

och ger tjänarinnorna deras del.

16 Hon väljer en åker och köper den.

Hon planterar en vingård

för det hon tjänat.

17 Hon går resolut och kraftfullt till verket.

18 Hon märker att det hon gör är lönsamt.

Hennes lampa slocknar inte om natten.

19 Hon hanterar spinnrocken

och greppar tag om sländan.

20 Hon är generös mot utsatta

och hjälpsam mot fattiga.

21 Hon oroas ej för sin familj

när snön faller,

för allt husfolk är klädda i fint ylle.

22 Hon gör sina egna täcken.

Hon är klädd i finaste linne och purpur.

23 Hennes man är aktad i stadens portar

där han sitter med landets äldste.

24 Hon tillverkar linnekläder som hon säljer

och levererar bälten till köpmännen.

25 Styrka och värdighet är hennes dräkt.

Hon ler mot dagen som kommer.

26 Hon talar visdomsord

och handleder kärleksfullt.

27 Hon håller ordning och reda i sitt hem

och äter inte lättjans bröd.

28 Hennes söner står upp

och kallar henne välsignad.

Hennes man prisar henne:

29 ”Många kvinnor är anständiga,

men du överträffar dem alla.”

30 Behag är bedräglig,

skönhet är tomhet,

men en kvinna som fruktar Herren

ska prisas.

31 Löna henne för allt hon uträttat.

Hennes gärningar

må prisa henne i portarna.

Predikaren

Föregående

31:1, 4. Lemuel. Han är okänd och omnämns bara här i Bibeln.

31:10-31. Detta avsnitt är alfabetiskt, se inledningskommentar till Ps 25.

© Ragnar Blomfelt