ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 3

Visdom och gudsfruktan

1 Min son, glöm inte min undervisning,

bevara mina bud i ditt hjärta,

2 för de ska ge dig många dagar,

ett fullt liv och välgång.

3 Låt aldrig kärlek och trofasthet lämna dig.

Bind dem om halsen,

skriv dem på ditt hjärtas tavla.

4 Då blir du i Guds och människors ögon 

en omtyckt man med gott förnuft.

5 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta

och lita inte på ditt eget förstånd.

6 Lär känna Gud på alla dina vägar,

så ska han jämna dina stigar.

7 Håll dig inte själv för vis,

frukta Herren och fly det onda.

8 Det ger hälsa åt din kropp

och styrka åt dina ben.

9 Ära Herren med dina ägodelar

och med det första av all din skörd.

10 Då ska dina lador bli överfyllda

och dina pressar flöda av nytt vin.

11 Min son, förakta inte Herrens fostran,

avsky inte hans tillrättavisning.

12 För den Herren älskar disciplinerar han,

som en far med den son han tycker om.

Visdomens välsignelser

13 Salig är den som funnit visdom

och förvärvat förstånd!

14 För hon är mer värd än silver

och ger bättre vinst än guld.

15 Hon är dyrbarare än juveler.

Av allt du åtrår är inget som henne.

16 Hon har långt liv i sin högra hand,

rikedom och ära i sin vänstra.

17 Hennes vägar är ljuvliga,

alla hennes stigar är fridfulla.

18 Hon är ett livets träd

för dem som griper om henne.

De som omfamnar henne är välsignade.

19 Herren grundlade jorden med visdom.

Han anlade rymden med förstånd.

20 Genom hans kunskap

bröt djupets flöden fram

och från molnen kom duggregn.

21 Min son, bevara klokhet och omdöme,

släpp dem inte med blicken!

22 De ska ge liv åt din själ

och vara ditt halssmycke.

23 Då ska du vandra trygg på din väg

utan att snava.

24 Du ska gå till sängs orädd

och när du lagt dig ska du sova gott.

25 Var inte rädd för plötslig fara

eller för förödelsen som drabbar de onda.

26 För Herren ska vara vid din sida.

Han ska bevara din fot från fällan.

Älska din nästa

27 Neka inte en behövande något gott

när du har möjlighet att hjälpa.

28 Om du har något, 

säg då inte till din nästa:

”Återkom i morgon, så ska du få.”

29 Planera inget ont mot din nästa

som bor trygg i din närhet.

30 Anklaga ingen utan orsak

när han inte gjort dig något ont.

31 Avundas inte en våldsman,

välj inte någon av hans vägar!

32 För Herren avskyr de falska,

men han är förtrolig mot de rättrådiga.

33 Herren förbannar den ondes hus,

men han välsignar de rättfärdigas hem.

34 Han föraktar dem som föraktar,

men de ödmjuka och utsatta ger han nåd.

35 De visa ärver ära,

men dårarna får vanära.

Nästa

Föregående

3:34. Versen alluderas till i Jak 4:6, 1 Petr 5:5.

© Ragnar Blomfelt