ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 25

Salomos ordspråk (Kap 25-29)

1 Även dessa ordspråk är av Salomo. 

De är återgivna av männen 

som är hos Judas kung Hiskia.

2 Det bringar Gud ära att dölja en sak.

Det bringar kungar ära att utforska den.

3 Rymdens höjd och jordens djup

och kungars hjärtan kan ingen utforska.

4 Ta bort slagget från silvret,

så kan guldsmeden göra ett kärl.

5 Avlägsna de onda ur kungens tjänst,

så befäster rättfärdighet hans tron.

6 Framhäv inte dig själv inför kungen

och ställ dig inte på de storas plats.

7 Det är bättre att han kallar dig till sig

än att du får träda tillbaka

för en förnämare man vars ögon du mött.

8 Var inte för snabb

att starta en rättstvist.

För vad gör du till slut 

ifall din motpart har förödmjukat dig?

9 Lägg fram din sak mot din motpart.

Men röj inte en annans hemlighet,

10 för då ska den som hör det förebrå dig,

och du får för alltid ett dåligt rykte.

11 Som guldäpplen i silverinfattning

är ord uttalade vid rätt tillfälle.

12 Som en guldring och ett guldsmycke

är en vis förmanare för ett mottagligt öra.

13 Som svalkande snö på skördedag

är en pålitlig budbärare

för den som sänt honom.

Han ger ny kraft åt sin herre.

14 Som moln och vind utan regn

är den som skryter om en påhittad gåva.

15 Med tålamod övertygas furstar,

och en mild tunga krossar ben.

16 Ät lagom om du finner honung,

för du kräks om du äter omåttligt.

17 Besök inte din vän för ofta,

för då tröttnar han på dig

och börjar ogilla dig.

18 Den som vittnar falskt mot sin nästa 

är som en klubba,

ett svärd och en vass pil.

19 Att lita på en opålitlig person

i nödens stund

är som en ruttnande tand

och en slintande fot.

20 Att sjunga för en deprimerad

är som nakenhet i vinterkyla

eller som syra på soda.

21 Ge din fiende mat om han är hungrig

och vatten om han är törstig.

22 Då kommer domen att vila allt tyngre 

på hans huvud,

och Herren ska belöna dig.

23 Nordanvind bringar regn,

viskande förtal bringar indignation.

24 Bättre bo i ett hörn på taket

än dela huset med en grälsjuk hustru.

25 Som kallt vatten för törstande

är goda nyheter från fjärran land.

26 Som en grumlad källa

och en förorenad brunn

är en rättfärdig

som fogar sig för en ond.

27 Att äta för mycket honung är inte gott,

inte heller att få överdriven beröm.

28 Som en raserad stad utan murar

är en man utan självbehärskning.

Nästa

Föregående

25:1. Hiskia var kung 715-686 f. Kr.

25:21-22. Se Rom 12:20 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt