ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 22

1 Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

gott anseende bättre än silver och guld.

2 Rik och fattig har detta gemensamt:

Herren har gjort dem båda.

3 Den kloke ser faran

och tar skydd,

men de lättrogna fortsätter

och får sitt straff.

4 Lönen för ödmjukhet

och fruktan för Herren

är rikedom, ära och liv.

5 Törnen och snaror

är på den falskes väg,

den som aktar sin själ

håller sig undan dem.

6 Lär upp pojken

den väg han ska vandra,

så avviker han inte från den

på äldre dar.

7 Den rike bestämmer över de fattiga,

och den som lånar blir långivarens slav.

8 Den som sår orätt ska skörda ofärd,

hans ilskna stav ska förstöras.

9 Den med ett generöst öga blir välsignad,

för han delar sitt bröd med den fattige.

10 Kasta ut hånaren så upphör grälet

och likaså tvister och skymfer.

11 Den som älskar hjärtats renhet

och har vänliga läppar blir kungens vän.

12 Herrens ögon vakar över kunskapen,

men han omintetgör den trolöses prat.

13 Latmasken säger:

”Det är ett lejon där ute,

jag kan bli dödad mitt på gatan!”

14 Förbjudna kvinnors mun

är en djup grop,

den man som Herren är vred på

faller i den.

15 Dårskap är fäst vid pojkens hjärta,

men fostrans käpp driver bort det.

16 Den som förtrycker fattiga

för att sko sig,

och den som ger åt rika, 

ska själv lida förlust.

De visas ord (22:17-24:22)

17 Lyssna noga och hör de visas ord,

lägg min kunskap på ditt hjärta.

18 Det är ljuvt att ha dem inom sig

och alltid ha dem redo på sina läppar.

19 För att du ska förtrösta på Herren

undervisar jag i dag just dig.

20 Jag har flera gånger skrivit till dig 

och gett dig råd och kunskap,

21 för att lära dig

sanna och trovärdiga ord,

så att du kan ge korrekta svar 

till dem som sänt dig.

22 Ta inte från en fattig

för att han är fattig

och krossa inte den utsatte i rätten,

23 för Herren ska ta sig an deras sak

och ta deras rånares liv.

24 Ha inte en argsint man som vän,

umgås inte med en hetlevrad,

25 för då tar du efter honom

och lägger en snara för din själ.

26 Var inte en sådan

som ger handslag

och går i borgen för lån.

27 Varför ska de få ta sängen du ligger på

om du inte kan betala?

28 Flytta inte en gammal gränssten

som dina fäder har rest.

29 Ser du en man skicklig i sitt arbete?

Han ska stå i kungars tjänst

och inte tjäna okända.

Nästa

Föregående

22:17. de visas ord. Det är okänt vilka det var.

© Ragnar Blomfelt