ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 2

Visdomens fördelar

1 Min son, om du tar emot mina ord

och lagrar mina bud inom dig,

2 så att du noga lyssnar till visdom

och vänder ditt hjärta till klokhet,

3 ja, om du kallar på förstånd

och ropar efter klokhet,

4 om du söker henne som efter silver

och letar som efter dolda skatter,

5 då ska du förstå att frukta Herren

och finna kunskap om Gud.

6 För Herren skänker visdom,

från hans mun kommer kunskap och klokhet.

7 Han lagrar visa råd åt de ärliga.

Han är den rättrådiges sköld.

8 Han värnar rättvisans stigar

och skyddar sina heligas väg.

9 Då ska du förstå 

rättfärdighet, rättvisa och rättrådighet, 

varje god väg.

10 För visdom ska träda in i ditt hjärta,

kunskap ska bli ljuvlig för din själ.

11 Omdöme ska bevara dig,

klokhet värna dig,

12 rädda dig från ondskans väg,

från män som talar falskt,

13 från dem som lämnar de rätta stigarna

för att vandra på mörkrets vägar,

14 som gläds när de begår illdåd

och jublar över allt ont och falskt,

15 som går på krokiga stigar

och slingrande vägar.

16 Visdomen ska rädda dig

från den förbjudna och otrogna kvinnan

som talar så förföriskt,

17 hon som gått ifrån sin ungdomsvän

och glömt förbundet med sin Gud.

18 Hennes hus sjunker ner till döden,

hennes vägar till de avlidnas andar.

19 Ingen som går till henne återvänder,

de når inte livets stigar.

20 Därför ska du vandra på de godas väg

och hålla dig på de rättfärdigas stigar.

21 För de rättrådiga ska bo i landet,

de oklanderliga ska få vara där.

22 Men de onda ska avlägsnas från landet,

de trolösa ska ryckas bort därifrån.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt