ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 15

1 Ett mjukt svar stillar vrede,

men sårande ord väcker ilska.

2 När de visa talar ges god kunskap,

men dårars prat flödar av dumhet.

3 Herrens ögon är överallt,

de vakar över onda och goda.

4 Läkande ord är ett livets träd,

men lömskt prat är förkrossande.

5 Dåren föraktar sin fars fostran,

men klipsk är den

som låter sig tillrättavisas.

6 I den rättfärdiges hus

finns stort välstånd,

men den ondes vinst

för med sig olycka.

7 De visas läppar sprider kunskap,

men det gör inte dårarnas hjärtan.

8 Herren avskyr de ondas offer,

men han tycker om de rättrådigas bön.

9 Herren avskyr den ondes väg,

men älskar den

som eftersträvar rättfärdighet.

10 Den som överger vägen

får ett hårt straff.

Den som hatar tillrättavisning ska dö.

11 Dödsriket och avgrunden

ligger öppna för Herren,

hur mycket mer då människohjärtat!

12 Hånaren ogillar den som tillrättavisar,

han går aldrig till de visa.

13 Ett glatt hjärta och ansiktet lyser upp.

Hjärtesorg bryter ner.

14 Ett förståndigt hjärta söker kunskap,

men dårars mun livnärs av dumhet.

15 För den deprimerade

är alla dagar hemska,

men den hjärteglade

har ständig fest.

16 Bättre att ha lite och frukta Herren

än att ha stort välstånd och tumult.

17 Bättre äta grönsaker med kärlek

än oxstek med hat.

18 En hetlevrad man orsakar bråk,

men den tålmodige stillar tvisten.

19 Den lates väg är törnbeströdd,

men de rättrådigas stig är slät.

20 En vis son gläder sin far,

men en dåre föraktar sin mor.

21 Den vettlöse blir glad av dårskap,

men den förståndige håller rätt kurs.

22 Utan samråd fallerar planerna,

men med många rådgivare går de i lås.

23 Att kunna ge svar skänker glädje,

och hur underbart är inte ett ord i rätt tid!

24 Livets väg leder uppåt för den kloke.

Därmed undviker han helvetet där nere.

25 Herren river den högmodiges hus,

men bevarar änkans område.

26 Herren avskyr den ondes tankar,

men vänliga ord är rena.

27 Den girige drar olycka över sitt hus,

men den som hatar mutor får leva.

28 Den rättfärdige svarar med eftertanke,

men de ondas mun flödar av ondska.

29 Herren är fjärran från de onda,

men han lyssnar till de rättfärdigas bön.

30 En vänlig blick gläder hjärtat,

ett gott ord styrker benen.

31 Den som lyssnar på livets tillrättavisning

får en plats bland de visa.

32 Den som avvisar fostran

föraktar sig själv,

men den som lyssnar på tillrättavisning

får gott omdöme.

33 Fruktan för Herren fostrar till visdom.

Och ödmjukhet går före ära.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt