KAPITEL 11

1 Herren avskyr falsk våg,

men han gläds över rätt vikt.

2  Vanära följer i spåren av arrogans,

men hos de ödmjuka är visdom.

3 Hederlighet leder de ärliga,

men ohederlighet gör slut på de trolösa.

4 Rikedom är värdelös på vredens dag,

men rättfärdighet räddar från döden.

5 Rättfärdighet jämnar den oklanderliges väg,

men den onde faller på sin ondska.

6 Rättfärdighet räddar de ärliga,

men de trolösa fångas av sina begär.

7 När den onde dör går hans hopp om intet,

hans förhoppning på egen styrka omintetgörs.

8 Den rättfärdige räddas ur nöden,

den onde drabbas i hans ställe.

9 Med munnen har den gudsfientlige ihjäl sin nästa,

men genom kunskap räddas de rättfärdiga.

10 De rättfärdigas godhet skänker glädje åt staden.

Och när de onda dör jublas det.

11 De rättrådigas välsignelse reser en stad,

men de ondas prat river ner den.

12 Den som föraktar sin nästa är vettlös,

men en förståndig man tiger.

13 Skvallraren röjer hemligheter,

men en själsfrände håller tyst.

14 Utan ledarskap faller ett folk,

men med många rådgivare går det väl.

15 Den som går i god för en främling råkar illa ut.

Den som skyr handslag är trygg.

16 En älskvärd kvinna vinner ära.

Våldsmän vinner rikedom.

17 En god man gör väl mot sig själv,

men en grym man skadar sig själv.

18 Den som är ond gör en bedräglig vinst,

men den som sår rättfärdighet säkrar sin lön.

19 Sann rättfärdighet leder till liv,

men den som eftersträvar ondska ska dö.

20 Herren avskyr perversa hjärtan,

men gläds över dem som lever oklanderligt.

21 Den onde ska verkligen inte undgå straff,

men de rättfärdigas ätt går fria.

22 Som en guldring i svinets tryne

är en vacker kvinna utan omdöme.

23 De rättfärdiga önskar bara det goda,

men de ondas hopp bringar vrede.

24 Den frikostige får bara mer,

snåljåpen blir bara fattigare.

25 Den givmilde får välstånd,

den som ger åt törstande blir själv styrkt.

26 Den som undanhåller sin säd

förbannas av folket,

men den som vill sälja är välsignad.

27 Den som söker det goda finner välvilja,

den som söker det onda blir själv drabbad.

28 Den som förtröstar på rikedom ska falla,

men de rättfärdiga grönskar som löven.

29 Den som beter sig illa mot sitt husfolk ärver vind.

Dåren får slava åt den med vist hjärta.

30 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd.

En vis man är själavinnare.

31 Om den rättfärdige får sin lön på jorden,

hur mycket mer då den onde syndaren!

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt