ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 10

Salomos ordspråk

1 Salomos ordspråk.

En vis son

är till glädje för sin far.

En dåraktig son

är till sorg för sin mor.

2 Skatter förvärvat genom ondska 

är utan värde,

men rättfärdighet räddar från döden.

3 Herren låter inte den rättfärdige svälta,

men han avvisar de ondas begär.

4 Lat hand ger fattigdom,

flitig hand ger rikedom.

5 En klok son samlar om sommaren,

en skämmig son sover i skördetid.

6 Välsignelser

kröner den rättfärdiges huvud,

men våld göms bakom de ondas ord.

7 Den rättfärdiges minne är välsignat,

men de ondas namn ruttnar bort.

8 Ett vist hjärta

välkomnar tillsägelser,

men dårens läppar ödelägger.

9 Den som lever rättrådigt

lever trygg,

men den som beter sig depraverat 

blir avslöjad.

10 Den som blinkar med ögonen skadar,

och dårens läppar ödelägger.

11 Den rättfärdiges ord

är en livets källa,

men våld göms bakom de ondas ord.

12 Hat uppväcker gräl,

men kärlek övertäcker alla synder.

13 Visdom finns

på den klokes läppar,

men käppen finns

för den vettlöses rygg.

14 De visa lagrar kunskap,

men dårens ord skyndar på fördärv.

15 Den rikes välstånd

är hans befästa stad,

men fattigdomen

är den ringes fördärv.

16 Den rättfärdiges lön bringar liv,

den ondes vinst bringar synd.

17 Att ta till sig fostran är vägen till liv,

den som överger disciplin går vilse.

18 Den som döljer hat har falska läppar,

den som sprider förtal är en dåre.

19 Den pratsjuke undgår inte synd,

men den som tyglar sina läppar är klok.

20 Den rättfärdiges tunga är utvalt silver,

men de ondas tankar har ynka värde.

21 Den rättfärdiges läppar

vägleder många,

men dårar dör av brist på förstånd.

22 Herrens välsignelse ger rikedom,

utan att han tillför något lidande.

23 Dåren gillar att bete sig illa,

men en förståndig man gillar visdom.

24 Den onde drabbas av det han räds för,

men de rättfärdiga får vad de önskar.

25 När stormen drar fram 

finns inte den onde mer,

men den rättfärdige står säker för evigt.

26 Som syra för tänderna

och rök för ögonen

är den late för den som sänder honom.

27 Att frukta Herren ger ett långt liv,

men de ondas år blir färre.

28 De rättfärdigas hopp bringar glädje,

men de ondas förväntan blir till intet.

29 Herrens väg är den rättrådiges värn,

men till fördärv för de kriminella.

30 Den rättfärdige ska aldrig rubbas,

men de onda ska inte förbli på jorden.

31 Den rättfärdiges mun

bär visdomens frukt,

men en falsk tunga ska skäras av.

32 Den rättfärdiges läppar

vet vad som tilltalar,

men de ondas mun är falskhet.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt