KAPITEL 1

Ordspråkens syfte

1 Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.

2 Till att lära visdom och fostran,

till att förstå intelligent tal,

3 till att motta fostran 

som ger insikt, rättfärdighet, 

rättvisa och rättrådighet,

4 till att ge naiva förnuft,

den unge mannen kunskap och omdöme,

5 – den vise ska lyssna och bli klokare,

den förståndige få vägledning –

6 till att förstå ordspråk, liknelser,

de vise männens ord och deras gåtor.

7 Att frukta Herren är kunskapens början.

Dårar föraktar visdom och fostran.

Varning för syndens väg

8 Min son, lyssna till din fars förmaning

och förkasta inte din mors undervisning.

9 För de är en skön krans för ditt huvud

och ett kedjesmycke för din hals.

10 Min son, om syndare lockar dig,

ge inte efter för dem.

11 Om de säger: ”Kom med oss!

Vi gömmer oss för att döda,

vi överfaller en oskyldig bara för kul!

12 Som dödsriket slukar vi dem levande och hela, 

likt dem som går i graven.

13 Vi ska leta rätt på allt dyrbart

och fylla våra hus med stulet gods.

14 Var med oss och dela,

vi ska alla ha gemensam kassa.”

15 Min son, vandra inte med dem.

Sätt inte foten på deras stig.

16 För deras fötter löper efter ondska,

de rusar efter blodsdåd.

17 Det är meningslöst att sprida ut nätet

inför fåglars ögon.

18 De gömmer sig för att spilla sitt eget blod,

de överfaller sina egna liv.

19 Så slutar vägen för giriga roffare:

ägarna berövas sina liv.

Visdomen ropar

20 Visdomen ropar på gatan,

hon talar högt på torgen.

21 Hon ropar ut mitt i gatans larm.

Hon tar till orda vid ingången till stadsportarna:

22 ”Hur länge ska ni naiva älska okunnighet?

Hur länge ska hånare njuta av att håna?

Hur länge ska dårar hata kunskap?

23 Vänd om till min förmaning!

Då ska jag ösa ut min Ande över er

och låta er få del av mina ord.

24 Men ni vägrade lyssna till mitt rop,

ingen brydde sig om min utsträckta hand.

25 Ni ignorerade alla mina råd

och ville ej veta av mina varningar.

26 Jag ska därför skratta åt er olycka

och håna när ni drabbas av terror,

27 när er terror kommer som en tornado

och er olycka kommer som en stormvind,

när nöd och ångest drabbar er.

28 Då ska de ropa till mig utan att jag svarar.

De ska ivrigt söka mig utan att finna mig.

29 För de hatade kunskap

och valde att inte frukta Herren.

30 De ville inte veta av mitt råd

utan föraktade alla mina varningar.

31 Så de får äta sina handlingars frukt

och bli mätta av sina egna planer.

32 För de naiva dödas av sitt avfall

och dårarnas lättsinne förgör dem.

33 Men den som lyssnar till mig

ska bo i trygghet och frid,

utan rädsla för något ont.”

Nästa

© Ragnar Blomfelt