OBADJA

KAPITEL 1

Dom över Edom (Esau)

1 Obadjas syn.

Så säger Herren Jahve om Edom:

Vi har hört ett budskap från Herren,

en budbärare är sänd till folken:

”Res er, vi går i krig mot Edom!”

2 Lyssna! Jag har gjort dig liten bland folken.

Du ska bli djupt föraktad.

3 Ditt arroganta hjärta har bedragit dig,

du som bor bland bergsklyftorna

högt där uppe.

Du säger i ditt hjärta:

”Vem kan ta ner mig till marken?”

4 Om du än svävar högt som örnen

och bygger ditt bo bland stjärnorna,

ska jag ändå ta ner dig därifrån, 

säger Herren.

5 Om tjuvar kom till dig, rånare om natten,

skulle de inte stjäla bara vad de vill ha?

Skulle inte druvplockare 

lämna en efterskörd om de kom till dig?

Men du ska helt förstöras!

6 Hur plundrad ska inte Esau bli!

Hans gömda skatter ska letas fram.

7 Alla dina bundsförvanter

ska fördriva dig mot gränsen.

De som slöt fred med dig

ska bedra och besegra dig.

De som delar ditt bröd

lägger fällor för dig,

utan att du begriper något.

8 Den dagen, säger Herren,

ska jag förgöra Edoms kloka män

och förståndet på Esaus berg.

9 Dina krigare, Teman,

ska bli skräckslagna,

och alla män på Esaus berg

ska gå under genom massaker.

10 På grund av våld mot din broder Jakob

ska vanära täcka dig.

Du ska för alltid förintas.

11 Den dag du stod på avstånd,

dagen då utlänningar

förde bort Jakobs rikedom

och främlingar drog in genom hans portar

och kastade lott om Jerusalem,

då var du precis som dem.

12 Se inte med skadeglädje

på din broder då han blev främling!

Gläds inte över Judas söner

den dag de går under.

Gapa inte så arrogant

den dag de är i nöd.

13 Dra inte in genom mitt folks port

på deras olycksdag.

Se inte heller med skadeglädje

på hans ofärd under hans olycksdag.

Roffa inte åt dig av hans rikedomar

på hans olycksdag.

14 Ställ dig inte vid vägskälet

för att slå ner hans flyktingar.

Lämna inte ut de överlevande på nödens dag.

Herrens dag

15 För Herrens dag är nära för alla folkslag.

Vad du har gjort ska göras mot dig.

Du kommer att få betala 

för dina gärningar.

16 Som ni drack på mitt heliga berg

ska alla folkslag oupphörligt dricka.

De ska dricka botten upp

och bli som om de aldrig funnits.

17 Men på Sions berg

ska räddning finnas.

Det ska vara en helig plats.

Och Jakobs hus ska återta

sina besittningar.

18 Jakobs hus ska bli en eld

och Josefs hus en låga.

Esaus hus ska bli till halm,

och de ska bränna och förtära dem.

Ingen av Esaus hus ska överleva,

för Herren har talat.

19 Negev ska ta Esaus berg i besittning. Låglandet ska ta filisteernas land. De ska ta Efraims och Samariens mark i besittning. Och Benjamin ska ta Gilead. 20 Söner från Israels här som varit i exil ska ta i besittning Kanaan ända till Sarefat, och de bortförda från Jerusalem som bor i Sefarad ska ta Negevs städer i besittning. 21 Frälsare ska dra upp på Sions berg för att härska över Esaus berg. Och riket ska tillhöra Herren.

Jona

1:1. Obadjas syn. Obadja betyder ’Jahves tjänare’. När han fick sin syn är okänt, men möjligen strax efter Jerusalems fall år 586 f. Kr.

1:6, 8-9, 18-19, 21. Esau. Är här synonymt med Edom, 1 Mos 25:29-30, 36:1.

© Ragnar Blomfelt