MIKA

KAPITEL 6

Herrens anklagelse

1 Lyssna till vad Herren säger:

Ställ dig upp

och för din talan inför bergen,

låt höjderna höra din röst.

2 Lyssna till Herrens anklagelse, 

ni berg och jordens fasta grundvalar!

För Herren anklagar sitt folk

och ställer Israel till svars.

3 Mitt folk, vad har jag gjort dig?

Hur har jag betungat dig?

Svara mig!

4 Jag förde dig upp från Egypten,

jag befriade dig från slavhuset.

Jag sände Mose, Aron och Mirjam

framför dig.

5 Mitt folk, kom ihåg

vad Moabs kung Balak planerade

och svaret han fick av Bileam, Beors son.

Kom ihåg vad som inträffade

mellan Shittim och Gilgal,

så att du förstår

Herrens rättfärdiga gärningar.

Vad Gud begär av sitt folk

6 Med vad ska jag komma inför Herren

när jag böjer mig för Gud i höjden?

Ska jag komma inför honom med brännoffer?

Med årsgamla kalvar?

7 Skulle Herren godta tusentals bockar?

Tiotusen floder av olja?

Ska jag ge min förstfödde

för min överträdelse,

min livsfrukt för min själs synd?

8 Du människa, 

Gud har sagt dig vad som är gott.

Vad begär Herren av dig?

Att du beter dig rättvist,

älskar godhet

och vandrar ödmjukt med din Gud.

Israels skuld och straff

9 Lyssna, Jahve ropar till staden!

Och det är visdom att frukta ditt namn.

Hör om käppen

och vem som bestämt den.

10 Finns det ännu i den ondes hus

orättmätiga rikedomar och snåla viktmått

som är under förbannelse?

11 Skulle jag vara rättfärdig

om jag tillät brottslig våg

och falska vikter i väskan?

12 Stadens rika är ivriga våldsverkare.

Och invånarna är lögnare

med falska tungor.

13 Därför måste jag slå dig 

med sjukdom och ödelägga dig

på grund av dina synder.

14 Du ska äta utan att bli mätt,

magen ska kännas tom.

Du ska förvara utan att kunna säkra.

Och det du säkrar ger jag åt svärdet.

15 Du ska så utan att få skörda.

Du ska pressa oliver 

utan att få smörja dig med oljan.

Du ska trampa druvor 

utan att få dricka vinet.

16 Ni följer Omris stadgar

och beter er i allt som Ahabs hus.

Ni följer deras åsikter.

Därför ska jag göra så att staden ödeläggs

och att invånarna blir till åtlöje.

Ni ska få bära mitt folks förakt.

Nästa

Föregående

6:5. Balak … Bileam. 4 Mos 22-24. Shittim och Gilgal. 4 Mos 25:1-9, Jos 2-4.

6:16. Omris stadgar … Ahabs hus. 1 Kung 16:21-33.

© Ragnar Blomfelt