MIKA

KAPITEL 2

Dom över förtryckare

1 Fördömelse över dem 

som tänker ut hemskheter

och planerar ondska på sin bädd.

Vid gryningen sätter de igång,

för det står i deras makt.

2 De har begär till åkrar

som de roffar åt sig,

och hus som de tar.

De berövar en man hans hem,

en man hans egendom.

3 Därför säger Herren:

Lyssna! Jag planerar

mot detta släkte ofärd,

som ni ej ska kunna ta er ur.

Ni ska inte mer gå så högfärdigt,

för det ska bli en ofärdstid.

4 Den dagen ska det sjungas 

en smädande klagosång över er:

”Vi är helt förstörda,

han ändrar mitt folks arvslott,

han bara tar den ifrån mig!

Han ger våra åkrar åt förrädare.”

5 Därför ska du inte ha

någon i Herrens församling 

som mäter upp jordlotter.

6 ”Sluta profetera!” säger deras profeter.

”Profetera inte om sådant!

Upphör aldrig kränkningarna?”

7 Är det så du talar, du Jakobs hus?

Är Herrens Ande otålig?

Är det så han handlar?

Gör inte mina ord gott

för den som lever rättfärdigt?

8 Men på sistone har mitt folk

rest sig som en fiende.

Ni sliter manteln av dem som passerar 

när de tryggt återvänder från krig.

9 Ni fördriver mitt folks kvinnor

från deras älskade hem.

Ni berövar deras barn 

min härlighet för alltid.

10 Upp och iväg!

För här har ni ingen viloplats.

Orenhet för med sig fördärv,

fruktansvärt fördärv!

11 Om en man kom i en ande 

av falskhet och lögn, och sa:

”Jag ska profetera för dig

om vin och starka drycker”,

så vore det en profet för detta folk!

Gud ska samla sitt folk

12 Jag ska sannerligen 

samla er alla, Jakob.

Jag ska sannerligen samla

återstoden av Israel.

Jag ska föra dem samman

som fåren till fållan,

som hjorden till betesplatsen.

Det blir ett sorl av människor.

13 Han som bryter igenom 

går framför dem.

De bryter igenom 

och drar ut genom porten.

Kungen deras går framför dem,

Jahve leder dem.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt