1 2 3 4 5 6 7

KAPITEL 1

Kommande dom över Guds folk

1 Detta är Herrens ord till Mika från Moreshet, när Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Detta är vad han såg om Samaria och Jerusalem.

2 Hör alla folk, lyssna du jord

och alla därpå!

Herren Jahve ska vara ett vittne mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

3 För Herren lämnar sin boning,

kommer ner och går över jordens höjder.

4 Bergen smälter under honom,

dalarna rämnar som vaxet för elden,

som vatten forsande utför branten.

5 Allt detta för Jakobs brott,

för synden hos Israels hus!

Vem är skyldig till Jakobs brott

om inte Samaria?

Och vem till Judas offerhöjder

om inte Jerusalem?

6 Därför ska jag lägga Samaria

i ruiner på fältet, 

till en plats för vinodling.

Jag ska vräka stenarna ner i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7 Alla hennes gudabilder ska krossas.

Alla hennes gåvor ska brännas.

Alla hennes avgudar ska jag förstöra.

För hon har skaffat dem

genom horpengar,

och horpengar ska de åter bli.

8 Därför jämrar jag mig och gråter,

går barfota och naken,

ylar som schakalen,

sörjer som strutsen.

9 För Samarias skada är obotlig

och har kommit till Juda.

Det har nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10 Berätta det inte i Gat.

Fäll inte en tår!

Vältra er i Bet-Leafras stoft!

11 Dra iväg nakna och vanärade,

ni boende i Shafir!

De boende i Saanan

kommer inte ut.

I Bet-Haesel hörs sorgerop:

’Han tar bort ert stöd.’

12 Fastän de boende i Marot

ängsligt hoppas på välfärd

så har ofärd kommit från Herren 

till Jerusalems port.

13 Ni boende i Lakish,

spänn hästar för vagnen!

Ni var upphovet till synd

hos dottern Sion,

för Israels överträdelser

går att finna hos er.

14 Ge därför avskedsgåvor

åt Moreshet-Gat.

Husen i Aksib har blivit

otillförlitliga för Israels kungar.

15 Jag ska åter sända en erövrare

mot er, ni boende i Maresha.

Israels härlighet kommer till Adullam.

16 Klipp dig och raka dig skallig

för dina älskvärda barn!

Gör ditt huvud kalt som gamens,

för de har förts bort från dig.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt