MALAKI

KAPITEL 3

Guds sändebud

1 Lyssna, jag sänder min budbärare som ska förbereda vägen för mig. Sedan ska Herren som ni söker plötsligt komma till sitt tempel, förbundets utsände som ni längtar efter. Han kommer! säger härskarornas Herre. 2 Men vem kan uthärda dagen han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? För han är lik smältarens eld, lik tvättarnas lut. 3 Han ska sätta sig ner likt den som smälter och renar silver. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver.

Då ska de frambära offergåvor åt Herren i rättfärdighet. 4 Då ska Judas och Jerusalems offergåvor godtas av Herren som i forna dagar och gångna år.

5 Jag kommer till er och håller dom. Snabbt ska jag vittna mot ockultister, äktenskapsbrytare och menedare, mot dem som förtrycker daglönaren, änkan och den faderlöse, mot dem som åsidosätter invandraren. De fruktar inte mig, säger härskarornas Herre.

Tionde

6 Eftersom jag, Herren, inte förändras, har ni, Jakobs söner, inte utplånats. 7 Ända sedan era fäders dagar har ni avvikit från mina stadgar och vägrat hålla dem. Vänd åter till mig så vänder jag åter till er, säger härskarornas Herre. Men ni frågar: ”Hur då vända åter?” 8 Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni frågar: ”Hur då stulit från dig?” Tionden och offergåvor! 9 Ni är under förbannelse eftersom ni och hela folket stjäl från mig. 10 Kom med fullt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig i detta, säger härskarornas Herre, då kommer jag att öppna himlens fönster och ösa ut riklig välsignelse över er. 11 Jag ska ta itu med skadedjuren för er så att de inte fördärvar markens gröda. Er vinstock på fältet ska bära frukt, säger härskarornas Herre. 12 Då ska alla folk kalla er välsignade, för ni ska vara ett omtyckt land, säger härskarornas Herre.

13 Ni har använt skarpa ord om mig, säger Herren. Men ni säger: ”Vad har vi sagt om dig?” 14 Ni har sagt: ”Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför härskarornas Herre? 15 Nu kallar vi de högfärdiga välsignade. De som beter sig ont får framgång och de som provocerar Gud kommer undan med det.”

En minnesbok

16 De som fruktade Herren samtalade då med varandra. Och Herren lyssnade noga. Så en minnesbok skrevs inför honom om dem som fruktar Jahve och tänker på hans namn. 17 Den dag jag utför mitt verk, säger härskarornas Herre, ska de vara min dyrbara egendom. Jag ska vara mild mot dem, likt en man som är mild mot en son som tjänar honom. 18 Då ska ni åter se skillnad på rättfärdiga och onda, på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Nästa

Föregående

3:1. jag sänder min budbärare. Uppfylls i och genom Johannes Döparen enligt Matt 11:10. utsände. Se kommentar till 1 Mos 16:7.

3:10. Kom med fullt tionde till förrådshuset. Tiondet var lagstadgat för att bistå prästerna och leviterna, Neh 10:38, 12:44.

3:16. en minnesbok. Jfr 2 Mos 32-33, Ps 69:29, 139:16, Dan 12:1, Luk 10:20, Upp 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27.

© Ragnar Blomfelt