JOSUA

KAPITEL 6

Jerikos fall

1 Jeriko var ordentligt tillbommat på grund av Israels söner. Ingen gick ut eller in. 2 Herren sa till Josua: ”Lyssna, jag har gett Jeriko med dess kung och dess starka krigare i din hand. 3 Marschera runt staden ett varv med alla krigsmän. Gör så i sex dagar. 4 Sju präster ska bära sju vädurshorn framför arken. På sjunde dagen ska ni marschera runt staden sju varv, och prästerna ska stöta i hornen. 5 När det ljuder en utdragen ton från vädurshornet och ni hör det, ska hela folket ropa högt. Då ska stadsmuren störta samman och folket ska avancera, var och en rakt fram.”

6 Josua, Nuns son, kallade till sig prästerna och sa: ”Lyft upp förbundsarken och låt sju präster bära sju vädurshorn framför Herrens ark.” 7 Till folket sa han: ”Framåt! Marschera runt staden! Krigsmännen ska gå framför Herrens ark.” 8 När Josua sagt detta till folket gick de sju prästerna som bar de sju vädurshornen framför Herren och stötte i hornen medan Herrens förbundsark följde bakom dem. 9 Krigsmännen gick framför prästerna som stötte i hornen, och eftertruppen följde arken. Hela tiden stötte man i hornen. 10 Josua hade befallt folket: ”Ropa inte, var tysta och säg inte ett ord förrän den dag jag säger åt er att ropa. Då ska ni ropa.” 11 Han lät Herrens ark bäras runt staden ett varv. Sedan gick de in i lägret och tillbringade natten där.

12 Josua steg upp tidigt nästa morgon, och prästerna lyfte upp Herrens ark. 13 De sju prästerna som bar de sju vädurshornen framför Herrens ark gick hela tiden och stötte i hornen. Krigsmännen gick framför dem och eftertruppen följde Herrens ark. Hornen ljöd hela tiden. 14 De marscherade också andra dagen ett varv runt staden och återvände sedan till lägret. Så gjorde de sex dagar.

15 På sjunde dagen steg de upp tidigt i gryningen. De marscherade på samma sätt runt staden, sju varv. Det var enda dagen som de gick sju varv runt staden. 16 På sjunde varvet stötte prästerna i hornen och Josua sa till folket: ”Ropa! För Herren har gett er staden! 17 Staden och allt som är i den ska avskiljas för Herren till förintelse. Bara den prostituerade Rahab, och alla andra i hennes hus, ska få leva. För hon gömde spionerna vi sände ut. 18 Håll er ifrån det som är avskilt så att inte ni själva avskiljs åt förintelse. Om ni tar något av det, då avskiljer ni Israels läger åt förintelse och drar olycka över det. 19 Men allt silver och guld och allt av koppar eller järn är helgat åt Herren. Det ska föras till Herrens skattkammare.”

20 Så ropade folket och hornen ljöd. När folket hörde hornen ropade de riktigt högt. Murarna störtade samman och folket gick upp till staden. Varje man gick raka vägen in i staden, som erövrades. 21 Med svärd avskilde de allt i staden åt förintelse, män och kvinnor, unga och gamla, oxar, får och åsnor. 22 Josua sa till de båda männen som hade spionerat i landet: ”Gå till den prostituerades hus och hämta ut kvinnan och alla som är där med henne, så som ni lovat henne med ed.” 23 Då gick de unga spionerna in och hämtade ut Rahab, hennes far och mor och bröder, och alla som hörde henne till. De hämtade ut hela hennes släkt och lät dem slå sig ner utanför Israels läger. 24 De brände upp staden och allt däri. Bara silvret och guldet och allt gjort av koppar eller järn lades i skattkammaren i Herrens hus. 25 Den prostituerade Rahab och hennes fars husfolk och alla som hörde till henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än i dag, eftersom hon gömde spionerna som Josua sänt för att spionera i Jeriko.

26 Vid den tiden svor Josua en ed: ”Den man som återuppbygger denna stad Jeriko är förbannad inför Herren. När han lägger grunden sker det till priset av hans förstfödde son. När han reser portarna sker det till priset av hans yngste son.”

27 Herren var med Josua, och hans rykte spreds över hela landet.

Nästa

Föregående

6:20. Murarna störtade samman. Genom tro föll Jerikos murar, Hebr 11:30.

6:26. till priset av hans förstfödde son. Detta uppfylldes enligt 1 Kung 16:34.

© Ragnar Blomfelt