JOSUA

KAPITEL 4

De tolv stenarna

1 När allt folket hade gått över Jordanfloden sa Herren till Josua: 2 ”Välj ut tolv män bland folket, en från varje stam, 3 och befall dem: Ta upp tolv stenar från mitten av Jordanfloden där prästerna står stilla. Bär med stenarna över och lägg ner dem där ni slår läger i natt.”

4 Då kallade Josua till sig de tolv män han hade utsett bland Israels söner, en man från varje stam. 5 Josua sa till dem: ”Gå mitt ut i Jordanfloden, framför Jahves, er Guds, ark. Var och en ska lyfta upp en sten på axeln, efter antalet av Israels stammar. 6 Detta ska vara ett tecken bland er. När era söner i framtiden frågar: Vad betyder dessa stenar? 7 ska ni svara dem: ’Jordans vatten skars här av i sitt lopp framför Herrens förbundsark. När den fördes över Jordan skars vattnet av.’ Dessa stenar ska vara ett minnesmärke för Israels söner för all framtid.”

8 Israels söner gjorde som Josua befallde dem. Från mitten av Jordanfloden tog de tolv stenar efter antalet av Israels stammar, så som Herren hade sagt till Josua. De tog med dem till lägret och lade ner dem där. 9 Josua reste även tolv stenar i mitten av Jordanfloden på den plats där prästerna som bar förbundsarken stod. Stenarna finns där än i dag. 10 Prästerna som bar arken förblev stående i mitten av Jordanfloden tills allt vad Herren befallt Josua att säga till folket var utfört, allt enligt Mose befallning till Josua.

Folket skyndade sig över. 11 Och när allt folket slutligen gått över gick prästerna med Herrens ark över inför folket. 12 Rubens och Gads söner och halva Manasses stam gick beväpnade i spetsen för Israels söner, så som Mose hade befallt dem. 13 Omkring 40 000 krigsrustade män gick över inför Herren för att kriga på Jerikos slätter. 14 Den dagen upphöjde Herren Josua inför ögonen på hela Israel. De respekterade honom så som de hade respekterat Mose under alla hans dagar.

15 Herren sa till Josua: 16 ”Säg till prästerna som bär vittnesbördets ark att komma upp ur Jordanfloden.” 17 Så Josua befallde prästerna: ”Kom upp ur Jordan.” 18 Prästerna som bar Herrens förbundsark steg då upp ur floden. Och så fort de satte sina fötter på torr mark återvände Jordans vatten till sin plats och steg över alla sina bräddar som förut.

19 Det var på tionde dagen i första månaden som folket steg upp ur Jordanfloden. De slog läger i Gilgal, vid Jerikos östgräns. 20 De tolv stenarna som de hade tagit ur Jordanfloden reste Josua i Gilgal. 21 Han sa till Israels söner: ”När era söner i framtiden frågar sina fäder: ’Vad betyder dessa stenar?’ 22 ska ni berätta för dem: Israel gick på torr mark över denna Jordanflod. 23 Jahve er Gud torkade ut Jordans vatten framför er tills ni hade gått över, så som Jahve er Gud gjorde med Röda havet som han torkade ut framför oss tills vi hade gått över. 24 Han gjorde detta för att alla folk på jorden ska veta att Herrens hand är stark och för att ni alltid ska frukta Jahve er Gud.”

Nästa

Föregående

4:19. tionde dagen i första månaden. Det var också den dagen då påsken började förberedas, 2 Mos 12:2-3.

© Ragnar Blomfelt