JOSUA

KAPITEL 20

Asylstäder

1 Herren sa till Josua: 2 ”Säg till Israels söner att utse asylstäderna som jag talade med dem om genom Mose. 3 Dit ska en dråpare kunna fly när han av misstag eller ouppsåtligt har dödat någon. Städerna ska ge er skydd undan blodshämnaren. 4 Den som flyr till en av städerna ska ställa sig vid ingången till stadsporten och lägga fram sin sak för stadens äldste. De ska ge honom tillträde till deras stad och en plats där han kan bo bland dem. 5 Om blodshämnaren förföljer honom ska de inte utlämna dråparen i hans hand, för han dödade sin nästa ouppsåtligt och hatade honom inte innan. 6 Han ska stanna i staden tills han ställs inför församlingens domstol och tills översteprästen som då är i tjänst har dött. Därefter kan dråparen återvända till sin stad och sitt hus, till staden han flydde ifrån.”

7 De avskilde Kedesh i Galileen i Naftalis bergsbygd, Shekem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba, det är Hebron, i Judas bergsbygd. 8 På östra sidan av Jordanfloden mitt emot Jeriko utsåg de från Rubens stam Beser i öknen på slätten, från Gads stam Ramot i Gilead och från Manasses stam Golan i Bashan. 9 Dessa städer utsågs som tillflyktsorter för alla Israels söner och för de invandrare som bodde bland dem. De var för dem som av misstag dödat någon, för att han inte skulle dö för blodshämnarens hand innan han ställts inför församlingen.

Nästa

Föregående

20:2 asylstäderna. Se 4 Mos 35:6-34, 5 Mos 4:41-43, 19:1-13.

© Ragnar Blomfelt