JOSUA

KAPITEL 16

Efraims och Manasses områden

1 Josefs söner fick på sin lott området från Jordanfloden vid Jeriko, till Jerikos vatten österut, genom öknen som går upp från Jeriko till bergsbygden mot Betel. 2 Vidare från Betel till Luz, fram till arkiternas område vid Atarot, 3 sedan västerut ner till jafletiternas område, fram till Nedre Bet-Horons område och till Gezer, och ut vid havet. 4 Detta fick Josefs söner, Manasse och Efraim, till egendomar.

5 Efraims söner fick efter sina släkter detta område: Gränsen för deras egendom i öster går från Atrot-Addar till Övre Bet-Horon, 6 och ut till havet. Från Mikmetat i norr viker den av österut mot Taanat-Shilo och fortsätter österut till Janoa, 7 därifrån ner till Atarot och Naara fram till Jeriko och ut vid Jordanfloden. 8 Från Tappua går gränsen västerut till bäcken Kana och sedan ut vid havet. Detta är egendomen för Efraims stam efter deras släkter. 9 Därtill alla de städer och byar som avskildes åt Efraims söner inne på Manasses område. 10 Men Efraims söner fördrev inte kanaaneerna som bodde i Gezer. Så kanaaneerna har levt bland Efraims söner till denna dag, men de är tvångsarbetare.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt