JOSUA

KAPITEL 14

Kanaan fördelas genom lotten

1 Detta är de egendomar som Israels söner ärvde i Kanaan. De tilldelades av prästen Eleasar och Josua, Nuns son och familjeöverhuvudena inom israeliternas stammar. 2 Arvsegendomarna fördelades genom lotten åt nio stammar och en halv stam, så som Herren befallt genom Mose. 3 Två stammar och en halv stam hade redan fått egendomar av Mose på andra sidan Jordanfloden. Men åt leviterna bland dem gav han ingen egendom. 4 För Josefs ättlingar utgjorde två stammar, Manasse och Efraim. Leviterna fick ingen del av landet. Men de fick städer att bo i, med betesmarker för deras boskap och det övriga de ägde. 5 Israels söner gjorde som Herren hade befallt Mose, och de fördelade landet.

Kaleb får Hebron

6 Judas söner trädde fram inför Josua i Gilgal. Och kenisiten Kaleb, Jefunnes son, sa till Josua: ”Du vet vad Herren sa till gudsmannen Mose angående mig och dig i Kadesh-Barnea. 7 Jag var fyrtio år när Herrens tjänare Mose sände mig från Kadesh-Barnea för att spana i landet, och jag återkom med en ärlig rapport. 8 Mina bröder som följde mig dit upp gjorde folket modlösa, men jag förblev helt trogen Jahve min Gud. 9 Den dagen svor Mose en ed: ’Sannerligen, den mark du sätter foten på ska vara egendom åt dig och dina söner för all framtid, eftersom du varit helt trogen Jahve min Gud.’ 10 Som du nu ser har Herren låtit mig leva dessa fyrtiofem år som han lovade, allt sedan Herren gav löftet till Mose när Israel vandrade i öknen. Och nu är jag i dag åttiofem! 11 Jag är lika stark i dag som den dag Mose sände iväg mig. Jag har lika mycket energi nu som förr, vare sig det gäller krig eller andra aktiviteter. 12 Så ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där i stora och befästa städer. Kanske Herren ska vara med mig så att jag kan fördriva dem, så som Herren sagt.”

13 Josua välsignade då Kaleb, Jefunnes son, och gav honom Hebron till egendom. 14 Kenisiten Kaleb, Jefunnes son, fick därför Hebron. Det är hans egendom än i dag eftersom han var helt trogen Jahve, Israels Gud. 15 Hebron hette tidigare Kirjat-Arba, efter den störste mannen bland anakiterna.

Landet hade nu fred.

Nästa

Föregående

14:1. Eleasar. Arons son, 4 Mos 20:25.

14:2. så som Herren befallt genom Mose. 4 Mos 26:55-56.

14:6. Du vet vad Herren sa. Se 4 Mos 14:30.

© Ragnar Blomfelt