JONA

KAPITEL 3

Jona i Nineve

1 Herrens ord kom för andra gången till Jona: 2 ”Ställ dig upp! Gå till storstaden Nineve och ropa ut över den budskapet jag ger dig.” 3 Jona stod upp och gick till Nineve enligt Herrens ord. Nu var Nineve en enormt stor stad, tre dagsresor lång. 4 Jona gick en dagsresa in i staden och ropade: ”Om fyrtio dagar ska Nineve ödeläggas!”

5 Då trodde Nineves män på Gud. De utlyste en fasta och iklädde sig säcktyg, både stora och små. 6 När budskapet nådde Nineves kung reste han sig från sin tron och tog av sin mantel. Han iklädde sig säcktyg och satte sig i aska. 7 Sedan lät han ropa ut i Nineve: ”Enligt kungens och hans stormäns påbud får varken människor eller djur, kor eller får smaka något. De får inte beta eller dricka. 8 Både människa och djur ska iklä sig säcktyg. Varje man ska ropa kraftfullt till Gud och vända om från sin onda väg och våldsutövning. 9 Vem vet ifall Gud vänder om och låter sig bevekas och avvänder sin vredesglöd så att vi inte går under?”

10 Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg. Då lät han sig bevekas och gjorde inte det onda som han hotat dem med. Han gjorde inte det.

Nästa

Föregående

3:10. Då lät han sig bevekas. Drygt 150 år senare skulle Gud ödelägga Nineve, se Nahums bok.

© Ragnar Blomfelt