JOB

KAPITEL 40

Herrens andra tal till Job

1 Herren svarade Job ur stormen:

2 Ta dig samman som en man!

Jag ska fråga dig,

och du ska ge mig besked.

3 Ska du upphäva min rättvisa

och fälla mig för att själv bli frikänd?

4 Är du lika stark som Gud?

Dånar din röst som hans?

5 Smycka dig då med majestät och glans,

klä dig i ära och härlighet.

6 Släpp loss din rasande vrede,

förödmjuka alla högmodiga med en blick.

7 Kuva alla högmodiga med en blick,

stampa ner de onda på stället!

8 Göm dem alla i stoftet,

lås in dem i mörkret.

9 Då ska också jag erkänna

att du kan ordna med din egen frälsning.

Behemot

10 Se på Behemot,

som jag skapat liksom dig.

Han äter gräs som oxen.

11 Se kraften i hans höfter

och styrkan i hans bukmuskler.

12 Hans svans är styv som en ceder

och lårsenorna är sammanvävda.

13 Hans ben är som kopparrör

och benstommen som järnstänger.

14 Han är främst bland Guds verk,

från sin Skapare fick han sitt svärd.

15 Han förses med kost från bergen

där alla vilddjuren leker.

16 Han vilar under lotusträd,

dold av rör och vass.

17 Lotusträden ger honom skugga,

flodens pilträd omger honom.

18 Om än strömmen är vild är han lugn.

Om än Jordan forsar mot hans gap är han trygg.

19 Kan någon fånga honom när han är på vakt

eller genomborra hans näsa med snaror?

Leviatan

20 Kan du dra upp Leviatan med krok

eller binda fast hans tunga med rep?

21 Kan du sätta en lina i hans näsa

eller sticka en hake genom hans käke?

22 Skulle han tigga dig om nåd

eller tala vänligt till dig?

23 Skulle han sluta avtal med dig

så du kan ta honom som slav för alltid?

24 Kan du leka med honom som med en fågel?

Låter du dina flickor leda honom i band?

25 Kan fiskarlag köpslå om honom

och dela upp honom mellan köpmän?

26 Kan du fylla hans hud med harpuner

och hans huvud med fiskespjut?

27 Bär hand på honom,

och du ska minnas den striden

och aldrig göra om det!

28 Ditt hopp ska grusas!

Du blir nedgjord vid blotta åsynen av honom.

Nästa

Föregående

40:10-41:25. Behemot … Leviatan. Sannolikt beskrivs nu utdöda monsterdjur (dinosaurier?) som har vissa likheter med nutida flodhäst och krokodil.

© Ragnar Blomfelt