JOB

KAPITEL 38

Herren svarar Job

1 Herren svarade Job ur stormen:

2 Vem är det som fördunklar min plan

med oförståndigt tal?

3 Ta dig samman som en man!

Jag ska fråga dig,

och du ska ge mig besked.

4 Var befann du dig

när jag lade jordens grund?

Svara, om du vet det!

5 Vem bestämde jordens mått?

Det vet väl du?

Och vem spände mätsnöret över den?

6 Vad stödjer jordens grund?

Eller vem lade dess hörnsten,

7 medan morgonstjärnorna sjöng i kör

och alla Guds söner ropade av glädje?

8 Vem satte portar för havet

när det forsade fram ur moderlivet,

9 när jag gav det moln till kläder

och insvepte det i mörker,

10 när jag fastslog dess gräns

och tillsatte bommar och portar,

11 och sa: ”Hit men inte längre,

här hejdas dina stolta vågor”?

12 Har du under dina dagar

befallt fram morgonen?

Har du visat gryningen dess plats

13 där den kan greppa jordens hörn

och skaka bort de onda från den?

14 Då omformas jorden

som leran under sigillet.

Allt framträder som i ny dräkt.

15 Då berövas de onda sitt ljus

och deras hyttande arm bryts av.

16 Har du varit till havets källor

och vandrat på djupets botten?

17 Har dödens portar visat sig för dig,

har du sett dödsskuggans portar?

18 Begriper du jordens omfång?

Berätta, om du förstår allt!

19 Var går vägen till ljusets boning

och var bor mörkret,

20 så att du kan föra dem till deras gräns

och finna stigarna till deras hem?

21 Du som var född då vet förstås!

Du som levt så många dagar!

22 Har du varit vid snöns förrådshus,

har du sett haglets förrådshus,

23 som jag reserverat för nödtider,

till krigets och drabbningens dag?

24 Var går vägen dit ljuset delar sig?

Var sprider sig östanvinden över jorden?

25 Vem öppnar kanaler för regnfloden

och banar väg för åskans blixt,

26 för att sända regn över folktomt land,

öknar utan människor,

27 för att mätta ödemarker

och ge växt åt gräsets brodd?

28 Har regnet någon far?

Vem födde daggen?

29 Från vilket moderliv kom isen?

Vem födde himlens rimfrost?

30 Vattnet hårdnar som sten

och djupets yta fryser till is.

31 Kan du binda ihop Plejaderna

eller lossa Orions bälte?

32 Kan du bringa fram stjärnbilderna i rätt tid

eller leda Björnen och dess ungar?

33 Förstår du rymdens lagar

och hur de råder över jorden?

34 Kan du ropa högt till molnen

så att vatten strömmar ner över dig?

35 Kan du sända ut blixtarna

så att de far iväg

och meddelar dig var de är?

36 Vem lade visdom i det fördolda?

Vem gav förstånd åt himlakropparna?

37 Vem är vis nog att räkna molnen?

Och vem tömmer ut himlens vattenkärl

38 när myllan är hård som malm

och jordkokorna klibbat samman?

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt