JOB

KAPITEL 2

Job prövas av Satan och sin hustru

1 En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Satan kom också med bland dem och trädde fram inför Herren, 2 som sa till Satan: ”Var har du varit?” Satan svarade: ”Jag har vandrat kors och tvärs över jorden.” 3 Herren sa: ”Har du observerat min tjänare Job? Det finns ingen på jorden som är så oförvitlig och rättrådig som han. Ingen som så fruktar Gud och undviker allt ont. Och han är fortfarande lika oförvitlig fastän du försökte påverka mig att göra slut på honom utan skäl.” 4 Satan svarade Herren: ”Hud för hud! En man ger allt han äger för att rädda sitt liv. 5 Men sträck ut din hand och rör vid hans kött och ben, då ska han förbanna dig rakt i ansiktet!” 6 Herren sa till Satan: ”Lyssna, han är i din hand. Men du måste skona hans liv.”

7 Så gick Satan bort från Herrens närhet och slog Job med hemska bölder från huvud till fot. 8 Job tog en lerskärva att skrapa sig med, där han satt bland askan.

9 Då sa hans hustru till honom: ”Tänker du fortfarande förbli oförvitlig? Förbanna Gud och dö!” 10 Job svarade henne: ”Du talar som en vettlös kvinna. Ska vi bara acceptera det goda från Gud, och inte också det onda?” Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.

Jobs tre vänner

11 Jobs tre vänner fick höra om allt ont som drabbat honom. Då kom de var och en från sin ort: Elifas från Teman, Bildad från Shua och Sofar från Naama. De möttes för att visa sitt deltagande och trösta honom.

12 De såg Job på avstånd och kunde inte känna igen honom. Då storgrät de, rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen över sina huvuden. 13 Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter. Ingen sa ett ord till honom, för de såg hans hemska lidande.

Nästa

Föregående

2:4-6. Jfr Matt 22:31 med kommentar.

2:9. Förbanna Gud. Likt Eva (1 Mos 3) så blir Jobs hustru ett Satans redskap för att försöka få sin man att synda mot Gud.

2:10 Ska vi bara acceptera det goda från Gud, och inte också det onda? Jfr Jes 45:7 med kommentar. Se även Apg 14:22, Hebr 12:5-11 och 1 Peter 4:19 med kommentarer.

2:11. Teman. Område i Edom. Shua … Naama. Orter med okänt läge.

© Ragnar Blomfelt