JOB

KAPITEL 19

Jobs svar på Bildads andra tal

1 Då svarade Job:

2 Hur länge ska ni tortera min själ

och bryta ner mig med ord?

3 Tio gånger har ni förödmjukat mig

och utan skam gått lös på mig.

4 Och har jag verkligen gått vilse

då är blundern min ensak.

5 Om ni beter er överlägset mot mig

och vänder min förnedring mot mig,

6 så vet att det är Gud

som gjort mig orätt

och spänt sitt nät omkring mig.

7 Jag skriker mot våldet utan att få svar,

jag ropar men det finns ingen rättvisa.

8 Gud blockerar min väg

så att jag inte når fram.

Han lägger mörker över mina stigar.

9 Han har slitit av mig min värdighet

och tagit kronan från mitt huvud.

10 Han bryter ner mig från alla sidor

tills jag går bort.

Han rycker upp mitt hopp med rötterna.

11 Hans vrede brinner mot mig.

Han betraktar mig som sin fiende.

12 Hans trupper samlas 

och bygger en ramp mot mig.

De slår läger runt mitt tält.

13 Han har skilt mina bröder från mig,

mina bekanta är som främlingar.

14 Mina anhöriga har gett sig av,

mina vänner har glömt mig.

15 Husfolk och tjänarinnor

betraktar mig som en främling.

Jag är en utlänning i deras ögon.

16 Jag kallar på min tjänare

men får inget svar,

jag måste vädja till honom.

17 Min andedräkt är vidrig

för min hustru,

jag äcklar mina närmaste.

18 Även småpojkar föraktar mig.

Reser jag på mig blir jag motsagd.

19 Alla mina nära vänner ogillar mig.

Mina älskade vänder sig emot mig.

20 Jag är bara skinn och ben,

bara tandköttet har jag kvar.

21 Var barmhärtiga och nådiga, 

ni mina vänner,

för Guds näve har slagit mig.

22 Varför förföljer ni mig som Gud gör?

Får ni aldrig nog av mitt kött?

23 Jag önskar mina ord skrevs ner

och nedtecknades i en bokrulle

24 med järnstift och bly,

samt ristades in i klippan för evigt!

25 Jag vet att min Återlösare lever.

Till sist ska han träda fram över stoftet.

26 Efter att min hud förstörts

och mitt kött är borta, 

ska jag få se Gud.

27 Jag ska själv få se honom,

med egna ögon och inte som främling.

Hela mitt inre längtar efter det.

28 Men ni talar om att förfölja mig!

Ni finner roten till eländet hos mig.

29 Frukta svärdet!

För vredens svärd straffar,

så att ni förstår att det finns en dom.

Nästa

Föregående

19:25. Återlösare. Jesus Kristus är den som till sist uppfyller orden om en levande återlösare. Ordet är i allt väsentligt synonymt med Frälsare. 

19:26-27. Nya Testamentets rikliga undervisning om kroppens uppståndelse som inleds med Jesu Kristi uppståndelse, kan uppfattas bara enstaka gånger i Gamla Testamentet. Denna text utgör ett exempel, några andra är Jes 26:19 och Dan 12:2-3, 13. 

19:29. det finns en dom. Där det finns uppståndelse (v. 25-27) finns även dom. Jfr Joh 5:28-29.

© Ragnar Blomfelt