JOB

KAPITEL 16

Jobs svar på Elifas andra tal

1 Då svarade Job:

2 Jag har hört tillräckligt av det där!

Ni är alla usla tröstare.

3 Är det ingen ände

på dina tomma ord?

Vad upprör dig

så att du måste svara?

4 Jag kunde också tala som ni

om ni vore i mitt ställe.

Jag kunde svamla ihop något

och skaka huvudet mot er.

5 Men istället

skulle jag tala uppmuntrande till er,

och med läpparnas tröst skänka lindring.

6 Talar jag, lindras inte mitt lidande.

Tiger jag, skulle det då lämna mig?

7 Men nu har Gud utmattat mig.

Du har ödelagt hela mitt husfolk.

8 Att du skrumpnat mig

har blivit mitt vittnesbörd.

Min tärda kropp står upp

och vittnar mot mig.

9 Han sliter sönder mig i vrede

och hatar mig.

Han skär tänder mot mig.

Min motståndare stirrar vasst på mig.

10 De gapar mot mig

och ger mig hånfulla örfilar.

De går alla emot mig i flock.

11 Gud utlämnar mig åt råskinn,

kastar mig i de ondas händer.

12 Jag levde i trygghet

när Gud krossade mig.

Han grep mig i nacken

och slog mig i bitar.

Han gjorde mig till sin måltavla.

13 Hans skyttar omringar mig.

Utan nåd

genomborrar han mina njurar

och öser ut min galla på marken.

14 Genom ständiga slag 

bryter han ner mitt försvar.

Han stormar mot mig som en krigare.

15 Jag har sytt säcktyg över min hud

och begravt min styrka i stoftet.

16 Mitt ansikte är rött av gråt

och jag är helt svart om ögonen.

17 Ändå har jag inga våldsamma händer

och min bön är ren.

18 Du jord, dölj inte mitt blod,

låt mitt rop aldrig vila!

19 Jag har redan mitt vittne i himlen,

min försvarare i höjden.

20 Min medlare är min vän,

jag gråter inför Gud.

21 Min medlare skaffar rätt

åt en man inför Gud,

så som en människa försvarar sin nästa.

22 För om bara några år

vandrar jag vägen utan återvändo.

Nästa

Föregående

16:19-21. mitt vittne … min försvarare … min medlare. I profetisk förlängning avses Jesus Kristus som talar gott om oss inför Fadern och är vår försvarare, jfr Joh 17, 1 Joh 2:1, 1 Tim 2:5.

© Ragnar Blomfelt