JOB

KAPITEL 1

Jobs gudsfruktan och välstånd

1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och undvek allt ont. 2 Sju söner och tre döttrar hade fötts åt honom. 3 Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar, 500 åsneston, och därtill många tjänare. Job var mäktigare än någon annan i Österlandet.

4 Hans söner brukade turas om att hålla fester i sina hem. Då sände de också bud och inbjöd sina tre systrar för att äta och dricka med dem. 5 När en sådan omgång av festdagar var över kallade Job på dem för att helga dem. Han steg upp tidigt om morgonen och offrade brännoffer för dem alla. För Job tänkte: ”Kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan.” Så gjorde Job varje gång.

Satan tillåts pröva Job

6 En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Satan kom också med bland dem. 7 Herren sa till Satan: ”Var har du varit?” Satan svarade: ”Jag har vandrat kors och tvärs över jorden.” 8 Herren sa till Satan: ”Har du observerat min tjänare Job? Det finns ingen på jorden som är så oförvitlig och rättrådig som han. Ingen som så fruktar Gud och undviker allt ont.”

9 Satan svarade Herren: ”Är det utan orsak som Job fruktar Gud? 10 Har inte du noga omgärdat honom, hans husfolk och allt han äger? Du har välsignat hans händers verk. Och hans hjordar breder ut sig i landet. 11 Men sträck ut din hand och rör vid allt han äger, då ska han förbanna dig rakt i ansiktet!” 12 Herren sa till Satan: ”Lyssna, allt han äger är i din hand. Men honom själv får du inte sträcka ut din hand mot.” Så gick Satan bort från Herrens närhet.

13 En dag satt Jobs söner och döttrar hemma hos den äldste brodern. De åt och drack vin. 14 Då kom en budbärare till Job och sa: ”Oxarna gick för plogen, och åsnorna betade i närheten. 15 Då attackerade sabeerna och rövade bort dem. Tjänarna högg de ner med svärd. Bara jag undkom och kan berätta för dig.”

16 Medan han talade kom en annan och sa: ”Guds eld föll från himlen. Den brände och slukade småboskapen och tjänarna. Bara jag undkom och kan berätta för dig.”

17 Medan han talade kom en tredje och sa: ”Kaldeerna kom i tre förband och överföll kamelerna och rövade bort dem. Tjänarna högg de ner med svärd. Bara jag undkom och kan berätta för dig.”

18 Medan han talade kom ännu en och sa: ”Dina söner och döttrar åt och drack vin hemma hos den äldste brodern. 19 Plötsligt kom en stark storm från öknen. Den tog tag i de fyra hörnen på huset, som kollapsade över ungdomarna och de dog. Bara jag undkom och kan berätta för dig.”

20 Då reste sig Job. Han rev sönder sin mantel och rakade sitt huvud. Sedan föll han ner på marken och tillbad. 21 Han sa:

Naken kom jag ur min mors liv,

naken ska jag återvända.

Jahve gav och Jahve tog,

lovat vare Jahves namn!

22 Under allt detta varken syndade Job eller anklagade han Gud.

Nästa

1:1. Us. Låg någonstans i ”Österlandet”, v. 3, öster om Döda havet. levde en man som hette Job. Sannolikt omkring 2000 f. Kr. en oförvitlig och rättrådig man. Se Jobs eget vittnesbörd i kapitlen 29 och 31. Förutom i denna bok omnämns Job i Hes 14:14, 20 och Jak 5:11.

1:6. Guds söner. (Även 38:7.) Sannolikt änglar. Satan. Namnet betyder ’Anklagare’. I Gamla Testamentet omnämns han förutom här i 1:6-12, 2:1-7, även i 1 Krön 21:1, Ps 109:6, Sak 3:1-2. Men han förekommer även i flera andra texter i GT, se t.ex. 1 Mos 3:1, 15 med kommentarer.

1:21. Jahve. Se kommentar till 2 Mos 3:15. Jahve tog. Att det var Gud som ytterst låg bakom all ofärd som drabbade Job bekräftas i 42:11.

© Ragnar Blomfelt