JESAJA

KAPITEL 8

Dom över Israel genom Assyrien

1 Herren sa till mig: ”Ta en stor tavla och skriv på den med vanlig gravyrpenna: Maher-shalal Hash-bas.” 2 Jag kallade till mig pålitliga vittnen: prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son.

3 Sedan låg jag med profetkvinnan, som blev med barn och födde en son. Herren sa till mig: ”Ge honom namnet Maher-shalal Hash-bas. 4 För innan pojken kan säga ’far’ och ’mor’ ska rikedomarna från Damaskus och bytet från Samaria bäras fram till kungen av Assyrien.”

5 Herren talade åter till mig: 6 ”Detta folk föraktar Siloas stilla flytande vatten, och gläds med Resin och Remaljas son. 7 Lyssna, därför ska Herren sända Eufrats väldiga vattenmassor över dem – Assyriens kung och all hans härlighet. Den ska stiga över alla sina bräddar och över alla vallar. 8 Den ska välla fram över Juda och fullständigt utbreda sig tills den når upp till halsen. Hans utsträckta vingar ska täcka ditt land i hela dess vidd, o Immanuel.”

9 Förena er, ni folk, ni ska ändå krossas!

Lyssna, alla fjärran länder!

Gör er redo för krig, ni ska krossas!

Gör er redo för krig, ni ska krossas!

10 Planera, det ska gå om intet!

Beordra, det ska inte lyckas!

För Gud är med oss.

11 Så här sa Herren till mig när hans starka hand var över mig och han varnade mig för att leva som detta folk: 12 ”Kalla inte för konspiration allt vad detta folk kallar så, och räds inte vad de är rädda för, frukta inte. 13 Håll härskarornas Herre helig. Det är honom ni ska rädas och frukta. 14 Han ska vara en helgedom. Men för Israel och Juda ska han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15 Många ska snubbla över stötestenen och klippan, de ska falla och krossas, snärjas och fångas.”

16 Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen hos mina lärjungar. 17 Jag ska vänta på Herren, som döljer sitt ansikte för Jakobs folk. Mitt hopp står till honom. 18 Se, jag och barnen som Herren gett mig är tecken och förebud i Israel från härskarornas Herre, som bor på berget Sion.

19 De säger åt er att konsultera medier och spiritister som viskar och mumlar, men ska inte ett folk fråga sin Gud istället? Varför konsultera de döda för de levande? 20 Till undervisningen, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord blir det ingen gryning för dem. 21 De ska dra igenom landet hårt ansatta och hungrande. Och i sin hunger blir de rasande, och förbannar sin kung och sin Gud. De ska se uppåt 22 och ut över jorden, men se, där är nöd och mörker, förtvivlan och ångest. De ska kastas ut i djupt mörker.

Nästa

Föregående

8:1. Maher-shalal Hash-bas. Betyder ’snart rov, strax byte’.

8:12-13. Citeras i 1 Petr 3:14-15.

8:14. Citeras i Rom 9:33, 1 Petr 2:8.

8:18. Citeras i Hebr 2:13.

© Ragnar Blomfelt