JESAJA

KAPITEL 7

Budskapet till kung Ahas

1 I de dagar då Ahas, son till Jotam, Ussias son, var kung i Juda, drog kung Resin av Aram och kung Peka av Israel, Remaljas son, i krig mot Jerusalem. Men de misslyckades att erövra staden. 2 När det berättades för Davids hus att arameerna hade allierat sig med Efraim, då darrade hjärtat i Ahas och hans folk, så som skogens träd darrar för vinden.

3 Och Herren sa till Jesaja: ”Gå nu med din son Shear-Jashub och möt Ahas vid slutet av Övre dammens kanal, på vägen till Tvättarfältet. 4 Säg till honom: Bevara ditt lugn! Var inte rädd och förlora inte modet inför dessa två rykande vedträn – Resin med arameerna och Remaljas son – i deras raseri. 5 För Aram, Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: 6 ’Vi ska attackera Juda, utöva terror och erövra det. Sedan ska vi insätta Tabals son till kung där.’ 7 Men så säger Herren Jahve:

Det ska inte lyckas, det ska inte ske.

8 Damaskus är Arams huvud,

och Resin är huvud i Damaskus.

Om sextiofem år

ska Efraim vara tillintetgjort som folk.

9 Och Samaria är Efraims huvud,

och Remaljas son är huvud i Samaria.

Om ni inte tror har ni inget fäste.”

Tecknet Immanuel

10 Herren talade till Ahas igen: 11 ”Be om ett tecken från Jahve din Gud. Allt från dödsrikets djup till himlens höjd.” 12 Men Ahas svarade: ”Jag vill varken be om något eller sätta Herren på prov.”

13 Då sa Jesaja: ”Lyssna, Davids hus! Är det inte nog att utmana människors tålamod, måste ni utmana min Guds tålamod också? 14 Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Lyssna, jungfrun ska bli med barn och föda en son, och ge honom namnet Immanuel. 15 Han ska leva av gräddmjölk och honung tills han förstår att förkasta det onda och välja det goda. 16 För innan pojken lärt sig att förkasta det onda och välja det goda, ska landet vars båda kungar du är rädd för ligga öde.

17 Herren ska över dig och ditt folk och din fars hus sända sådana dagar som inte förekommit sedan Efraim separerade från Juda – Assyriens kung! 18 Det ska ske den dagen att Herren lockar på flugorna från de avlägsna strömmarna i Egypten, och på bina i Assyrien. 19 Hela svärmen ska komma och slå ner i djupa raviner och klippskrevor, bland alla törnen och buskar. 20 Den dagen ska Herren med en hyrd rakkniv från andra sidan Eufrat – Assyriens kung, raka av allt huvudhår, könshår och även skägget.

21 Den dagen ska en man hålla vid liv en kviga och två får. 22 Och han ska få så mycket mjölk att han kan äta grädde. Ja, grädde och honung ska alla som är kvar i landet äta. 23 Det ska ske på den dagen att där det nu finns tusen vinstockar, värda tio kilo silver, ska det växa tistel och törne. 24 Med pil och båge ska en man gå dit, för hela landet ska täckas med tistel och törne. 25 Och på alla de berg som bearbetades med hacka ska ingen mer gå av rädsla för tistel och törne. Bergen ska vara en plats där oxar släpps på bete och fåren trampar omkring.”

Nästa

Föregående

7:1. Ahas var kung 735-715 f. Kr.

7:14. jungfrun ska bli med barn och föda en son. Detta får sin slutliga uppfyllelse i Jesus Kristus, enligt Matt 1:21-23. Immanuel. Betyder ’Gud är med oss’.

© Ragnar Blomfelt