JESAJA

KAPITEL 62

Sions kommande frälsning

1 För Sions skull vill jag inte tiga,

för Jerusalems skull vill jag inte vara tyst.

Inte förrän hennes rättfärdighet

lyser som solsken

och hennes frälsning brinner som en fackla.

2 Folken ska se din rättfärdighet

och alla kungar din härlighet.

Du ska få ett nytt namn

som Herren själv ska bestämma.

3 Du ska bli en vacker krona i Herrens hand,

ett kungligt diadem i din Guds hand.

4 Du ska aldrig mer kallas ”övergiven”,

ditt land ska aldrig mer kallas ”ödslig”.

Du ska heta ”min kära”

och ditt land ”den äkta makan”.

För Herren har dig kär

och ditt land ska äktas av honom.

5 Som när en ung man

gifter sig med en jungfru

ska dina söner gifta sig med dig.

Som en brudgum gläds över sin brud

ska din Gud glädjas över dig.

6 Jerusalem, på dina murar har jag ställt väktare.

De får aldrig tystna, varken dag eller natt.

Ni som påminner Herren, vila inte!

7 Ge honom ingen ro

förrän han upprättar Jerusalem

och gör henne till en lovsång på jorden.

8 Herren svär vid sin högra hand

och sin starka arm:

Jag ska aldrig mer

ge din säd till mat åt dina fiender,

och främlingar ska inte dricka ditt nya vin

som du slitit för.

9 Nej, de som skördar ska äta, och lova Herren.

Och de som samlar druvor ska få dricka vinet

på min helgedoms förgårdar.

10 Gå genom, gå genom portarna!

Bana väg för folket!

Bygg, bygg väg och rensa bort sten!

Res ett baner för folken!

11 Lyssna, Herren förkunnar över hela jorden:

Säg till dottern Sion: Se, din Frälsare kommer!

Han har med sig sin lön,

hans förvärv går framför honom.

12 De ska kallas ”det heliga folket”,

”Herrens befriade”.

Och du ska kallas ”den efterfrågade”,

”staden som inte är övergiven”.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt