JESAJA

KAPITEL 60

Israels framtid

1 Stå upp, stråla!

För ditt ljus är här,

Herrens härlighet går upp över dig.

2 Se, mörker täcker jorden

och kompakt mörker folken.

Men över dig går Herren upp,

hans härlighet visar sig över dig.

3 Folken ska gå mot ditt ljus

och kungar mot din strålande soluppgång.

4 Lyft din blick, se dig omkring!

Alla samlas och kommer till dig.

Dina söner kommer fjärran ifrån.

Dina döttrar bärs av ammande mödrar.

5 Då ska du se det och stråla,

hjärtat ska bäva och bulta.

För havets överflöd ska ges till dig,

folkens rikedomar ska tillfalla dig.

6 Kamelkaravaner ska täcka ditt land,

dromedarer från Midjan och Efa.

Alla från Saba kommer,

de bär guld och rökelse 

och förkunnar Herrens lov.

7 Alla Kedars hjordar ska samlas hos dig,

Nebajots baggar ska stå till din tjänst.

De ska godtas som offer på mitt altare,

och jag ska försköna mitt härlighets hus.

8 Vilka är dessa som flyger likt moln,

som duvor till ett duvslag?

9 Kustländerna väntar på mig

med Tarshishskepp i spetsen,

för att föra hem dina söner från fjärran.

De har med sig silver och guld

åt namnet Jahve, din Gud, åt Israels Helige,

för han har förhärligat dig.

10 Främlingars söner ska bygga upp dina murar,

deras kungar ska tjäna dig.

För i min vrede slog jag dig,

men i min nåd är jag barmhärtig mot dig.

11 Dina portar ska alltid stå öppna,

varken dag eller natt ska de stängas,

så att folkens rikedomar kan föras till dig

och deras kungar föras fram.

12 För det folk eller rike

som inte vill tjäna dig ska gå under.

Det är folk som ska förintas.

13 Libanons härlighet ska komma till dig,

– cypress, alm och pinje –

för att försköna platsen för min helgedom.

Jag ska ära platsen där jag sätter min fot.

14 Dina förtryckares söner

ska komma bugande till dig.

Alla som föraktade dig

ska falla ner för dina fötter.

De ska kalla dig ”Herrens stad”,

”Sion, som tillhör Israels Helige”.

15 Du var övergiven och hatad,

ingen ville passera genom dig.

Men jag gör dig majestätisk för evigt,

till glädje för alla släkten.

16 Du ska dia folkens mjölk,

du ska dia kungabröst.

Du ska förstå att jag är Jahve, 

din Frälsare och din Återlösare, Jakobs Mäktige.

17 Jag bringar guld istället för koppar,

silver istället för järn,

koppar istället för trä

och järn istället för sten.

Jag tillsätter freden som din överhet,

rättfärdigheten som din härskare.

18 Ingen ska höra mer om våld i ditt land,

om härjning och förstörelse inom dina gränser.

Du ska kalla dina murar Frälsning

och dina portar Lovsång.

19 Solen ska aldrig mer vara ditt ljus om dagen,

månskenet ska inte lysa för dig.

Jahve ska vara ditt eviga ljus,

din Gud ska vara din härlighet.

20 Din sol ska aldrig gå ner,

din måne aldrig avta.

För Jahve ska vara ditt eviga ljus.

Dina sorgedagar är över.

21 Alla i ditt folk ska vara rättfärdiga.

De ska äga jorden för evigt.

De är skott i min plantering,

mina händers verk till mitt förhärligande.

22 Den minste ska bli till tusen,

den ringaste till ett stort folk.

Jag är Jahve,

när tiden är inne utför jag det snabbt.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt