JESAJA

KAPITEL 59

Synd, frälsning och dom

1 Lyssna!

Herren är inte för svag för att frälsa 

eller för döv för att höra.

2 Det är era skulder som separerat er från er Gud!

Era synder döljer Guds ansikte för er

så att han inte hör.

3 För era händer är fläckade av blod

och fingrarna av skuld.

Era läppar talar lögn

och tungan mumlar elakheter.

4 Ingen är intresserad av rättvisa,

ingen dömer sanningsenligt.

De litar på tomma argument och begår mened.

De går havande med ofärd och föder ondska.

5 De kläcker giftormsägg och väver spindelnät.

Den som äter av äggen dör,

krossas ett ägg slingrar ut en orm.

6 Deras vävarbete duger varken till kläder

eller att skyla sig själva med.

Deras verk är ondskans verk,

de har våldsamma händer.

7 Deras fötter rusar efter ondska,

de skyndar att spilla oskyldigt blod.

Deras tankar är endast onda.

Härjning och förödelse utmärker deras vägar.

8 De har ingen kunskap om fredens väg.

Rättvisan saknas på deras vägar.

De har gjort vägarna slingriga,

ingen som vandrar där vet vad fred är.

9 Därför är rättvisan oss fjärran,

rättfärdigheten når oss inte.

Vi väntar på ljus, men mörker råder,

på solsken, men vi vandrar i dunkel.

10 Vi famlar längs väggen som blinda,

famlar som folk utan ögon.

Vi stapplar mitt på dagen

som vore det skymning.

Bland de välmående är vi som döda.

11 Vi brummar alla som björnar,

kuttrar i moll som duvor.

Vi väntar på rättvisa,

men den kommer inte,

på frälsning,

men den är oss fjärran.

12 Våra brott är otaliga inför dig,

våra synder vittnar mot oss.

Våra brott är en del av oss,

vi är medvetna om våra synder.

13 Vi har gjort uppror,

förnekat Herren och vänt vår Gud ryggen.

Vi har talat förtryck och avfall,

tänkt ut och mumlat fram lögner

från våra hjärtan.

14 Rättvisan drivs tillbaka,

rättfärdigheten står i fjärran.

För sanningen vacklar på torget,

ärlighet förhindras inträde.

15 Sanningen är borta, 

och den som tar avstånd från det onda blir rånad.

Detta såg Herren,

och det var något ont i hans ögon

att ingen rättvisa fanns.

16 Han såg ingen man där.

Han var bestört över att ingen grep in.

Så hans egen arm gav honom frälsning,

hans rättfärdighet stödde honom.

17 Han iklädde sig rättfärdighetens brynja.

Han satte frälsningens hjälm på huvudet.

Han iklädde sig hämndens dräkt.

Han svepte sig i lidelsens mantel.

18 Han ska vedergälla dem

efter deras gärningar.

Vrede över hans motståndare,

hämnd över hans fiender.

Han ska vedergälla kustländerna.

19 De ska frukta Jahves namn i väster

och hans härlighet i öster.

För han kommer som en framrusande flod

och Herrens Ande driver den fram.

20 Befriaren ska komma till Sion,

till dem hos Jakob som vänder om från synd,

säger Herren.

21 Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag lagt i din mun, ska förbli i din mun och i dina barns och barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren.

Nästa

Föregående

59:7-8. Citeras i Rom 3:15-17.

59:20. Befriaren. Syftar profetiskt på Messias, Kristus, jfr Rom 11:26.

© Ragnar Blomfelt