JESAJA

KAPITEL 58

Rätt fasta och sabbat

1 Ropa så högt ni kan utan att hålla igen!

Höj rösten som en trumpet!

Förkunna för mitt folk deras förbrytelser,

för Jakobs ätt deras synder.

2 Dagligen söker de mig

och önskar få kunskap om mina vägar.

De är likt ett folk som handlar rättfärdigt

och inte överger sin Guds domslut.

De frågar mig om rätta domslut

och önskar komma nära Gud.

3 ”Varför fastar vi när du inte ser det?

Varför plågar vi oss när du inte tar notis?”

Lyssna! På er fastedag gör ni vad ni själva vill

och pressar hårt era arbetare.

4 Ni fastar med gräl, bråk

och hårdhänta slagsmål.

Som ni fastar i dag

kan inte er röst höras i höjden.

5 Är detta den fasta jag bestämt?

En dag då en man plågar sin själ,

hänger med huvudet likt ett strå

och ligger i säck och aska?

Kallar du det fasta,

en dag efter Herrens vilja?

6 Nej, detta är fastan jag bestämt:

bryt orättfärdiga bojor,

riv av okets band,

frige de förtryckta,

bryt sönder alla ok!

7 Dela ditt bröd med hungriga,

ge fattiga och hemlösa en bostad,

se till den nakne och klä honom

och ignorera inte dina närmaste.

8 Då ska ljus bryta fram för dig

som morgonrodnaden.

Du ska genast bli frisk.

Din rättfärdighet ska gå framför dig

och Herrens härlighet ska följa dig.

9 Då ska du anropa och Herren ska svara.

Du ska ropa och han ska säga: ”Här är jag.”

Om du tar bort varje ok hos dig,

slutar peka finger och tala ont,

10 om du hängivet bistår den hungrige

och mättar den nödlidande,

då ska ditt ljus gå upp i mörkret,

din natt bli som middagsljuset.

11 Herren ska alltid leda dig

och mätta din själ i ödemarken

och styrka din kropp.

Du ska bli som en vattenrik trädgård,

en aldrig sinande källa.

12 Dina gamla ruiner ska återuppbyggas.

Du ska återställa den urgamla grunden.

Du ska kallas

’den som murar igen sprickor’,

’den som åter bygger vägar

så landet blir beboeligt’.

13 Akta din fot från att bryta sabbaten

och göra vad du själv vill på min heliga dag!

Kalla istället sabbaten en glädje

och hedra Herrens heliga dag.

Ära sabbaten

genom att inte gå dina egna vägar

och inte göra vad du själv vill 

och inte orda för mycket,

14 då ska du få glädja dig i Herren.

Jag ska låta dig rida över landets höjder

och du ska få livnära dig

av din fader Jakobs egendom.

Så har Herren talat.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt